DYŻURNA GDYNIA FARM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000275950
Numer REGON: 220410727
Numer NIP: 5862194660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-10-19
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28097/23/289]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220410727 NIP 58621946602007-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDYŻURNA GDYNIA FARM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2017-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A nr lokalu BIURO 315 kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 09.02.2007 R.2007-03-08 do dziś
223.07.2007 R. -ZMIANA UMOWY, PAR. 2 I PAR. 72007-07-27 do dziś
311.10.2007 R. -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 10 UST. 1.2007-10-19 do dziś
401.12.2008, ZMIANA DOTYCZĄCA DANYCH WSPÓLNIKÓW PAR. 2 I 102008-12-03 do dziś
503.01.2009 R. -ZMIANA PAR.: 2, 6, 7, 10.2009-01-12 do dziś
601.03.2011 R., ZMIANA DANYCH WSPÓLNIKA, ZMIANA PAR. 9 I PAR. 102011-05-05 do dziś
7UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.12.2013 R. ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2014-01-28 do dziś
8DNIA 12.12.2013 R. - ZMIANA PARAGRAFU 9 UMOWY SPÓŁKI2014-08-27 do dziś
912.06.2017 - AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 3736/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ WAROŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-06-16 do dziś
10DNIA 1.10.2017 - UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR.5, PAR.8, PAR.9.2017-12-19 do dziś
1121.12.2017 R. ZMIANY PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2018-04-06 do dziś
12DNIA 26.07.2018R., UCHYLONO TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE.2018-09-10 do dziś
1331.08.2023R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, ZMIANY: UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2023-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673490952017-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000679702 2017-06-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-10-19 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-10-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ2007-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-10-19 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673490952017-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000679702 2017-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-10-19 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-19 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-19 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-19 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-10-19 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-10-19 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2023-10-19 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2023-10-19 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2011 okres 2010 R.2011-07-28 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 2012R.2013-10-30 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
5data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
13data złożenia 15.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-07-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
32012R.2013-10-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów