„INTE-MASZYNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000275812
Numer REGON: 180204823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[RDF/419099/22/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczo- ną odpowiedzialnością2007-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1802048232007-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTE-MASZYNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2007-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica RACIBORSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2010-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2007 R. NOTARIUSZ BARBARA ZALEWSKA-WATRAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ, REP. A NR 543/20072007-03-06 do dziś
214.12.2009 R. REP. A NR 5584/2009 NOTARIUSZ BARBARA ZALEWSKA-WATRAS ZMIANA PAR. 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2009-12-30 do dziś
315.11.2018R., REP. A NR 4462/2018, NOTARIUSZ BARBARA ZALEWSKA-WATRAS KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ, ZMIANA PAR. 332019-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-06 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK „RZECZPOSPOLITA”2007-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2007-03-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2007-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2007-03-06 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2007-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 ZŁ2007-03-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ - JEDNOOSOBOWO.2007-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2007-03-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2007-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2007-03-06 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2007-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄ- DU2007-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-30 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-30 do dziś
328 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2009-12-30 do dziś
428 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-12-30 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-12-30 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-30 do dziś
746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-12-30 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-12-30 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-30 do dziś
1046 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2019-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
2data złożenia 03.07.2009 okres ROK OBRACHUNKOWY 2008 (01.01.2008-31.12.2008)2009-07-30 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 2009 R.2010-08-26 do dziś
4data złożenia 11.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
5data złożenia 18.06.2012 okres ROK OBRACHUNKOWY 2011 (01.01.2011 -31.12.2011)2012-06-29 do dziś
6data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
8data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
10data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
14data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
2ROK OBRACHUNKOWY 2008 (01.01.2008-31.12.2008)2009-07-30 do dziś
32009 R.2010-08-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
5ROK OBRACHUNKOWY 2011 (01.01.2011 -31.12.2011)2012-06-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
2ROK OBRACHUNKOWY 2008 (01.01.2008-31.12.2008)2009-07-30 do dziś
32009 R.2010-08-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
5ROK OBRACHUNKOWY 2011 (01.01.2011 -31.12.2011)2012-06-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów