SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KIWERSKA” W WARSZAWIE

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000275466
Numer REGON: 002003215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-09-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/52149/23/182]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-02-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KIWERSKA” W WARSZAWIE2007-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KIWERSKA nr domu 14 kod pocztowy 01-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 GRUDNIA 1989 ROKU, 5 LUTEGO 1998 R. PRZYJĘTY TEKST JEDNOLITY2007-02-28 do dziś
2UCHWAŁA NR 3/2008 Z DNIA 17 CZERWCA 2008 ROKU. ZMIENIONE, DODANE LUB USUNIĘTE PARAGRAFY TO: § 2 UST. 4, § 3, § 4 UST. 2, § 4 UST. 5, § 5 UST. 2, § 6 UST. 1, § 7, § 8 PKT 10, § 10 UST. 1 PKT 2, § 11 UST. 1 -3, § 11 UST. 6, § 12, § 14 Z INDEKSEM 1, § 15 UST. 5, § 17, § 19, § 22, § 23 UST. 2, § 24 UST. 2, § 24 UST. 3, § 25, § 27, § 28, § 29, § 33, § 34 UST. 1, § 34 UST. 3, § 35, § 37 UST. 1, § 37 UST. 5, § 38, § 41 UST. 1, § 41 UST. 3, § 41 UST. 4, § 42 UST. 1 PKT 3 -4, § 42 UST. 1 PKT 7, § 42 UST. 1 PKT 9, § 42 UST. 1 PKT 11 -16, § 42 UST. 3, § 44 UST. 2, § 46 UST. 1 PKT 1, § 46 UST. 1 PKT 3 -4, § 46 UST. 1 PKT 7, § 46 UST. 1 PKT 10A), § 46 UST. 1 PKT 10F), § 50 UST. 2, § 51 UST. 2, § 53 UST. 3.2008-11-20 do dziś
3UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2018 ROKU - UCHYLONO TEKST STATUTU Z DNIA 28 GRUDNIA 1989 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU §§1 DO 422018-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2007-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁ- DZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ W WARSZAWIE, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25 LISTOPADA 1989 ROKU2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaNAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA W WARSZAWIE2007-02-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2007-02-28 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS 2662007-02-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY2007-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU W FORMIE ZŁOŻENIA PODPISÓW POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI LUB PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI Z PODANIEM ICH IMION I NAZWISK ORAZ FUNKCJI W ZARZĄDZIE.2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŹ- NIAK2007-02-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-28 do dziś
21. NazwiskoJASZCZUK2007-02-28 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEHEŃ2023-09-22 do dziś
2. ImionaDANUTA ANNA2023-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEMIENIEWSKI2017-12-20 do dziś
2. ImionaDOBIESŁAW2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDA2023-09-22 do dziś
2. ImionaKACPER JAN2023-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJSKI2022-11-08 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSICKI2022-11-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2022-11-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMMER SZKLARSKA2022-11-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARDECKI2022-11-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALKOWSKI2022-11-08 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-11-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-20 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-16 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
3data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
4data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
5data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
6data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
8data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
13data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
14data złożenia 24.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-06-16 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-06-16 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów