CAPITAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000275338
Numer REGON: 320322240
Numer NIP: 6692439458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[RDF/230453/20/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCAPITAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2016-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 16 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2016-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2006 R. REPERTORIUM „A” 7746/2006 NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 1-GO MAJA 17A/B, 78-300 ŚWIDWIN2007-02-28 do dziś
227 CZERWCA 2008 R., REP. „A” NR 1654/2008, NOTARIUSZ JADWIGA SZULEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIENIONO PAR. 2 I 5 UMOWY SPÓŁKI2008-08-19 do dziś
313.10.2014 R., REP. A 10449/2014, NOT. WOJCIECH MAREK ZALESKI, KN W KOŁOBRZEGU, ZMIANA §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI 14.01.2015 R., REP. A 466/2015, NOT. WOJCIECH MAREK ZALESKI, KN W KOŁOBRZEGU, ZNIANA §5 UMOWY SPÓŁKI2015-01-27 do dziś
409.02.2016R., REP.A NR 1634/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU, UL.ŹRÓDLANA 5, ZMIANA: §3 UST.1 I §5 UMOWY SPÓŁKI2016-03-17 do dziś
502.09.2016R. NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU, REP.A NR 13381/2016 - ZMIENIONO § 3 UST.12016-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DIVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3202568902015-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000261289 2015-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĄŻELA2016-11-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JULIA2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-27 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-27 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-27 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-27 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-01-27 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-27 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-27 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-27 do dziś
1045 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-01-27 do dziś
1155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
2data złożenia 11.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-17 do dziś
3data złożenia 04.08.2010 okres 2009 ROK2010-08-06 do dziś
4data złożenia 03.02.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-06 do dziś
5data złożenia 16.04.2013 okres 2011 R. R.2013-04-18 do dziś
6data złożenia 29.11.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-12-13 do dziś
7data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
8data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
10data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
11data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
12data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
13data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
14data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
15data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
16data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
17data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
18data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-17 do dziś
32009 ROK2010-08-06 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-06 do dziś
52011 R. R.2013-04-18 do dziś
601.01.2012R. 31.12.2012R.2013-12-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-17 do dziś
32009 ROK2010-08-06 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-06 do dziś
52011 R. R.2013-04-18 do dziś
601.01.2012R. 31.12.2012R.2013-12-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów