DOGWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000275261
Numer REGON: 140836164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-05-29
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4133/18/576]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140836164 NIP 52523861832007-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOGWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina LUBICZ miejscowość ROGOWO2009-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ROGOWO nr domu 52 kod pocztowy 87-162 poczta LUBICZ kraj POLSKA 2009-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117-01-2007, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 18 LOK. 12, WARSZAWA, REP. A NR 501/2007.2007-03-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.10.2008 R. (REP. A NR 4875/2008) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA BUSZMANA (KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIANA BUSZMANA, 87-100 TORUŃ, UL. CHEŁMIŃSKA NR 3), ZMIANA § 3 (DOT. SIEDZIBY SPÓŁKI).2009-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERLING INTERNATIONAL LTD.2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2007-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORIARTY2007-05-10 do dziś
2. ImionaIRENE2007-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLATOWSKA2009-01-30 do dziś
2. ImionaEWA2009-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-01-30 do dziś
21. NazwiskoMORACZEWSKI2009-01-30 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2009-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-01-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-03-06 do dziś
231 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-06 do dziś
332 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-03-06 do dziś
433 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2007-03-06 do dziś
536 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-06 do dziś
637 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-03-06 do dziś
745 BUDOWNICTWO2007-03-06 do dziś
850 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-06 do dziś
951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-03-06 do dziś
1052 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-06 do dziś
1155 HOTELE I RESTAURACJE2007-03-06 do dziś
1217 WŁÓKIENNICTWO2007-03-06 do dziś
1360 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-03-06 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-03-06 do dziś
1565 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2007-03-06 do dziś
1670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-03-06 do dziś
1771 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-06 do dziś
1872 INFORMATYKA2007-03-06 do dziś
1973 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- -ROZWOJOWA2007-03-06 do dziś
2074 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA (Z WYJĄTKIEM DORADZTWA PRAWNEGO, PODATKOWEGO I DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW).2007-03-06 do dziś
2193 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-03-06 do dziś
2221 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2007-03-06 do dziś
2322 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-03-06 do dziś
2424 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-03-06 do dziś
2525 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-03-06 do dziś
2628 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-03-06 do dziś
2729 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-06 do dziś
2830 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2008 okres 06.02.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
2data złożenia 24.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-22 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
4data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
5data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-04-24 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
7data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
8data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
9data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
10data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.02.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-22 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
501.01.2011-31.12.20112013-04-24 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-22 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
501.01.2011-31.12.20112013-04-24 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów