ANKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000275164
Numer REGON: 140657800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/428110/22/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140657800 NIP 75823022912010-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 59224 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- -REJESTROWY2007-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO miejscowość KOMORNIKI2018-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORNIKI nr domu 17A kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA 2018-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.1999 R. - IWONA OKOŁOTOWICZ - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 6601/99, 27.06.2006 R. - MAREK RUDZIŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 3046/2006 - UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2007-03-07 do dziś
203.06.2009 R. -REP. „A” NR 1597/2009, NOTARIUSZ BEATA ŻANDARSKA-NEHRING, KANCELARIA NOTARIALNA W MŁAWIE ZMIANA: § 1 UST. 2 I UST. 3; § 2; § 3 UST. 22009-08-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LISTOPADA 2009 R. REPERTORIUM A NR 3567/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ ŻANDARSKĄ NEHRING PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ŻWIRKI 21 B W MŁAWIE, 06-500 MŁAWA -ZMIANA PAR. 22010-02-11 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.01.2018R., REP. A NR 594/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.01.2018R., REP. A NR 604/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, ZMIENIONO: §2, §3, §16 UST.5 UMOWY SPÓŁKI.2018-04-04 do dziś
517.06.2021 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, REP.A NR 4860/2021, ZMIENIONO: § 3, § 15, § 18 UMOWY2021-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA TERZUOLO2018-04-04 do dziś
2. ImionaIWONA2009-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERZUOLO2021-07-09 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA TERZUOLO2018-04-04 do dziś
2. ImionaIWONA2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2021-07-09 do dziś
210 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2021-07-09 do dziś
320 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2021-07-09 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-09 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-07-09 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-07-09 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-09 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-07-09 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-04-04 do dziś
2data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-04-04 do dziś
3data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-04 do dziś
4data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-04 do dziś
5data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-04 do dziś
6data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-04 do dziś
7data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-04 do dziś
8data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-04 do dziś
9data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-04 do dziś
10data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
11data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
13data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
14data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
15data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-04-04 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-04-04 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-04 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-04 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-04-04 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-04-04 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-04 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-04 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów