„A & B CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000274741
Numer REGON: 300504889
Numer NIP: 7772960560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536057/23/520]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300504889 NIP 77729605602008-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & B CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-01 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-01 do dziś
6. IgnorujNIE2007-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina KSIĄŻ WLKP. miejscowość CHRZĄSTOWO2008-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZĄSTOWO nr domu 56 kod pocztowy 63-130 poczta KSIĄŻ WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2013-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu113.02.2007 R. NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃ- SKI - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. KOŚCIUSZKI 86/6 REP. A NR 1496/2007 15.02.2007 R. NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14 REP. A NR 2159/2007 - SPROSTOWANO PAR. 3, TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 1 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2007-03-01 do dziś
227.06.2008 R., NUMER REPERTORIUM A 7738/2008 NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA NOTARIUSZ, IRENA ANTKOWIAK NOTARIUSZ, UL. LIBELTA 1/3 ZMIENIONO § 3 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ ZMIENIONO § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2008-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-01 do dziś
3. IgnorujWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIARZ2007-08-17 do dziś
2. ImionaBEATA2007-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-17 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499.000,00 ZŁ2007-08-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2007-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD2007-03-01 do dziś
2. IgnorujKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2007-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIARZ2007-03-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2007-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-01 do dziś
5. IgnorujCZŁONEK ZARZĄDU2007-03-01 do dziś
6. IgnorujNIE2007-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAZIARZ2007-08-17 do dziś
2. ImionaBEATA2007-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2008-07-03 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-07-03 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-07-03 do dziś
423 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2008-07-03 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-07-03 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-07-03 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-03 do dziś
843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-07-03 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2008-07-03 do dziś
1043 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-07-03 do dziś
1146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-07-03 do dziś
1247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-03 do dziś
1346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-03 do dziś
1447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
1547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-07-03 do dziś
1649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-07-03 do dziś
1773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-03 do dziś
1871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-07-03 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
2073 1 REKLAMA2008-07-03 do dziś
2159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-07-03 do dziś
2263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
2374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-07-03 do dziś
2477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-07-03 do dziś
2571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 13.02.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
2data złożenia 14.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
3data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
4data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
5data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
7data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
8data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
12data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
16data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.02.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.02.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów