„FIRMA BUDOWLANA URBET” MACIEJ KUJAWA I ANDRZEJ PALUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000274256
Numer REGON: 340277103
Numer NIP: 8792512138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406396/22/898]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA BUDOWLANA URBET” MACIEJ KUJAWA I ANDRZEJ PALUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2007-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 73 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.01.2007 R.2007-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2007-02-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ2007-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZYŃSKI2007-02-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2007-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMOISTNA2007-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2007-02-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ2007-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZYŃSKI2007-02-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2007-02-13 do dziś
226 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2007-02-13 do dziś
326 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2007-02-13 do dziś
426 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2007-02-13 do dziś
526 82 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
628 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-02-13 do dziś
728 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-02-13 do dziś
828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-02-13 do dziś
928 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2007-02-13 do dziś
1029 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
1129 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-02-13 do dziś
1220 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2007-02-13 do dziś
1329 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2007-02-13 do dziś
1431 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2007-02-13 do dziś
1531 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
1632 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2007-02-13 do dziś
1733 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2007-02-13 do dziś
1845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-02-13 do dziś
1945 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2007-02-13 do dziś
2045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-02-13 do dziś
2145 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH WZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2007-02-13 do dziś
2245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-02-13 do dziś
2320 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2007-02-13 do dziś
2445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-02-13 do dziś
2545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2007-02-13 do dziś
2645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-02-13 do dziś
2745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-02-13 do dziś
2845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-02-13 do dziś
2945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-02-13 do dziś
3045 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-02-13 do dziś
3145 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2007-02-13 do dziś
3245 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2007-02-13 do dziś
3345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-02-13 do dziś
3420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2007-02-13 do dziś
3545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-02-13 do dziś
3645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-02-13 do dziś
3745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-02-13 do dziś
3845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-02-13 do dziś
3945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-02-13 do dziś
4045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-02-13 do dziś
4145 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2007-02-13 do dziś
4245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-02-13 do dziś
4345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-02-13 do dziś
4445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-02-13 do dziś
4520 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2007-02-13 do dziś
4645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH2007-02-13 do dziś
4745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-02-13 do dziś
4845 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-02-13 do dziś
4945 41 Z TYNKOWANIE2007-02-13 do dziś
5045 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-02-13 do dziś
5145 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-02-13 do dziś
5245 43 B SZTUKATORSTWO2007-02-13 do dziś
5345 44 A MALOWANIE2007-02-13 do dziś
5445 44 B SZKLENIE2007-02-13 do dziś
5545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-02-13 do dziś
5620 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2007-02-13 do dziś
5745 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-02-13 do dziś
5851 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2007-02-13 do dziś
5951 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2007-02-13 do dziś
6051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-02-13 do dziś
6151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-02-13 do dziś
6251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-02-13 do dziś
6351 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-02-13 do dziś
6451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-02-13 do dziś
6552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2007-02-13 do dziś
6652 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
6726 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2007-02-13 do dziś
6860 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-02-13 do dziś
6960 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-02-13 do dziś
7060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-02-13 do dziś
7170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-02-13 do dziś
7270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-02-13 do dziś
7370 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-02-13 do dziś
7470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-02-13 do dziś
7571 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-02-13 do dziś
7674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-02-13 do dziś
7774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-02-13 do dziś
7826 62 Z PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA2007-02-13 do dziś
7926 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2007-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów