CTC TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000274239
Numer REGON: 140849178
Numer NIP: 5222837416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391165/22/631]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140849178 NIP 52228374162009-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTC TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZEREŚNIOWA nr domu 98 kod pocztowy 02-456 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2006 R., NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8446/2006; 08.02.2007 R., NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICIOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 1056/2007, ZMIANA § § 6, 18, 21.2007-02-20 do dziś
218.11.2009; REPERTORIUM A NR 6293/2009; KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA PIĄTEK, UL. KARATOWA 7, WARSZAWA, ZMIANA § 6 ORAZ § 102010-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALJAŃSKA ZYGMUNT2007-02-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2007-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK ZARZECKA2007-02-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2007-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA ZALEWSKA2007-02-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2007-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2007-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA ZALEWSKA2007-02-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALJAŃSKA ZYGMUNT2007-02-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK ZARZECKA2007-02-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-01-07 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-01-07 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-07 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-01-07 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-07 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-07 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-07 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-01-07 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-07 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.03.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
2data złożenia 08.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-15 do dziś
3data złożenia 28.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-30 do dziś
4data złożenia 08.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-15 do dziś
5data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
6data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
7data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
8data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
9data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
10data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
12data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
14data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
22008 ROK2009-04-15 do dziś
32009 ROK2010-04-30 do dziś
42010 ROK2011-04-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-04-15 do dziś
22009 ROK2010-04-30 do dziś
32010 ROK2011-04-15 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów