APTEKA VERBASCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000274159
Numer REGON: 320318786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[RDF/602347/24/295]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VERBASCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2007-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GRYFINO ulica 11-GO LISTOPADA nr domu 16F kod pocztowy 74-101 poczta GRYFINO kraj POLSKA 2007-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 LUTEGO 2007 R. NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UL. JAGIELLOŃSKA 10/14, REP. A 1374/2007.2007-02-14 do dziś
21 LUTEGO 2010 R., REP. A NR 1495/2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIENIONO § 6, § 14, § 172010-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ABC FARMACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406853632007-06-20 do dziś
4. Numer KRS0000265273 2007-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500,00 ZŁ.2018-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2017-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ.2018-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 ZŁ2018-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB -JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ -Z INNYM PROKURENTEM.2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-12-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2017-12-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2011-08-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2011-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-03-12 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-12 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-12 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-12 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-12 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.01.2009 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-01-28 do dziś
2data złożenia 24.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
3data złożenia 06.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-27 do dziś
6data złożenia 02.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-11 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
9data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
11data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
16data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
17data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-01-28 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-19 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-25 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-27 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-01-28 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-19 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-25 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-27 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów