„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000273998
Numer REGON: 300514646
Numer NIP: 7831625344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4309/22/204]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300514646 NIP 78316253442009-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2007-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina KOŁBASKOWO miejscowość USTOWO2011-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość USTOWO nr domu 55 kod pocztowy 70-001 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2011-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA” ODDZIAŁ W SZCZECINIE2012-11-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-07-21 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. HANGAROWA nr domu 17 kod pocztowy 70-767 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-07-21 do dziś
21. Firma oddziału„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W KOMORNIKACH2014-03-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI2014-03-11 do dziś
3. Adresmiejscowość KOMORNIKI ulica PLATYNOWA nr domu 2 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 2014-03-11 do dziś
31. Firma oddziału„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA” ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM2016-06-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2016-06-20 do dziś
3. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. MARCINA KASPRZAKA nr domu 6G kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
41. Firma oddziału„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA” ODDZIAŁ W SADACH2017-03-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SADY2017-03-01 do dziś
3. Adresmiejscowość SADY ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 10 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2017-03-01 do dziś
51. Firma oddziału„BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA” ODDZIAŁ W KOSZALINIE2022-03-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2022-03-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. LNIANA nr domu 3 kod pocztowy 75-213 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2022-03-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁ- KI ZAWARTA W DNIU 10.01.2007 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU NA OSIEDLU NA MURAWIE 12 PRZED NOTARIUSZEM MIKOŁAJEM SIENNICKIM, NUMER REPERTORIUM A 112/20072007-02-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2009 R. REP. A NR 9121/2009, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ SIENNICKINOTARIUSZ, OS. NA MURAWIE 12, 61-655 POZNAŃ. ZMIANA: § 3 UST. 1, § 5, § 9 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2009-08-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 GRUDNIA 2010 R., REP. A NR 14349/2010, ASESOR NOTARIALNY ANDRZEJ RATAJ ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO § 3 PKT 12011-02-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 R., REPERTORIUM A NR 11.115/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ALBA-ZWIERNIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R., REP. A NR 10533/2016 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM ZIELIŃSKIM W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU - ZMIENIONO: §5, §6, §7, §9, §11.2017-01-24 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REPERTORIUM A NR 4679/2019, SPORZĄDZONY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM KONRADEM SZUMIŃSKIM, UPRAWNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ AGNIESZKI MROZEWICZ -KUCHLEWSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PIASKOWEJ 3/3. UCHYLONY ZOSTAŁ CAŁY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTY ZOSTAŁ NOWY TEKST JEDNOLITY, TI. PARAGRAFY: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16.2019-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOŃKOWSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6311821362007-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000151609 2007-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃ- KOWSKI2007-02-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej558.000,00 ZŁ2017-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego558.000,00 ZŁ2017-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego43.000,00 ZŁ2007-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-02-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego378.000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃKOWSKA2007-02-21 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej421.000,00 ZŁ2007-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego421.000,00 ZŁ2007-02-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego43.000,00 ZŁ2007-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-02-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego378.000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2019-11-28 do dziś
2. ImionaANGELIKA MAŁGORZATA2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300.000,00 ZŁ2019-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300.000,00 ZŁ2019-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ2007-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOŃKOWSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6311821362007-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000151609 2007-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOŃKOWSKA2007-02-21 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-02-21 do dziś
21. NazwiskoBOŃKOWSKI2007-02-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-24 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-24 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-24 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-08-24 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-08-24 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-24 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-08-24 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-08-24 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-08-24 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2010 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-11-10 do dziś
2data złożenia 02.09.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-11-10 do dziś
3data złożenia 02.09.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-10 do dziś
4data złożenia 20.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-10-18 do dziś
5data złożenia 20.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-18 do dziś
6data złożenia 06.08.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
7data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
8data złożenia 05.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
9data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
10data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
11data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
14data złożenia 26.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-10-18 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-18 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-11-10 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-11-10 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-10 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-10-18 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-18 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów