SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MELIORANT”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000273846
Numer REGON: 950167983
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/405342/22/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 9501679832007-02-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MELIORANT”2007-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1969 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2007-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2007-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica LWOWSKA nr domu 62 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2007-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.07.1993 R. 31.01.2006 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU. 18.01.2007 R. DODANO: PKT 4 W § 11, § 15 A, ZMIENIONO: § 17 UST. 2, § 23 UST. 3 I 4, § 32 UST. 2 I 3, § 34 UST. 2.2007-02-08 do dziś
205.09.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2007-10-24 do dziś
306.06.2009 R. ZMIANA -§ 46 PKT 1;2009-09-21 do dziś
427.06.2018 R. ZMIENIONO: §2 PKT 2, §4, §5, §6, §7, §8 PKT 1, SKREŚLONO: §8-10, ZMIENIONO: §9, §10 PKT 1 PPKT 11, §10 PKT 4,5,6, SKREŚLONO: §12 PKT 2, §13 PKT 1,2,6,8,9,10,11, §14, §15, §17 PKT 1, §18 PKT 4 PPKT 3 I PKT 6, §20, §21, §22 PKT 1 I PO PKT 3 DODANO PKT 4, §23 PO PKT 2 DODANO PKT 3,4,5, §24, §28, §29 PO PKT 3 DODANO PKT 4,5,6, PO §31 DODANO §31A, §31B, §37, W §38 SKRESLONO PKT 17, §40 PKT 2-3, §41 DODANO PKT 5, §42, §51 PKT 1 PPKT 17, PPKT 18, §56 PKT 1,3, §63 PO PKT 3 DODANO PKT 4, §68.2018-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2007-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDURAS2015-12-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2015-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-28 do dziś
21. NazwiskoEFNER2008-08-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-08-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-05 do dziś
31. NazwiskoKULIK2007-02-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOCHRA2021-10-08 do dziś
2. ImionaBEATA2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMASZEWSKI2021-10-08 do dziś
2. ImionaEDWIN KAROL2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDYBANOWSKI2021-10-08 do dziś
2. ImionaJERZY2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2007-02-08 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-02-08 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-24 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
3data złożenia 14.09.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
4data złożenia 23.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
7data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
8data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
9data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-21 do dziś
12data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
13data złożenia 12.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
14data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
15data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-24 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-24 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów