SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA KAŹMIERZ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000273717
Numer REGON: 630142577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/15887/22/553]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630142577 NIP 78700090752007-09-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA KAŹMIERZ2019-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 1237 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU2007-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina KAŹMIERZ miejscowość KAŹMIERZ2007-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KAŹMIERZ ulica NOWOWIEJSKA nr domu 17 nr lokalu 1 kod pocztowy 64-530 poczta KAŹMIERZ kraj POLSKA 2010-07-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA.KAZMIERZ@GMAIL.COM2020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103 LISTOPAD 1992 R. 20.07.2006 R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU. 24.01.2007 R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2007-02-15 do dziś
227.11.2007 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU (Z WYŁĄCZENIEM PAR. 20, PAR. 38 UST. 1 ZD. 3 ORAZ PAR. 40).2008-02-19 do dziś
312.06.2018R. - UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-04-24 do dziś
416.03.2020R. - ZMIENIONO §2 UST. 3, §38 UST. 2 I 62020-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2019-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSPRINGER2019-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2019-04-24 do dziś
2. ImionaMARIAN2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKAS2019-04-24 do dziś
2. ImionaROMAN2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚKOWIAK2015-11-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSPRINGER2020-03-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2020-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2020-03-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2019-04-24 do dziś
236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2019-04-24 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-01 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-07-01 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-07-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-07-01 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-01 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-07-01 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2007 okres 2006 R.2007-09-14 do dziś
2data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
3data złożenia 03.07.2009 okres 2008 R.2009-09-09 do dziś
4data złożenia 09.07.2010 okres 2009 R.2010-07-30 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 2010 R.2011-07-21 do dziś
6data złożenia 18.06.2012 okres 2011 R.2012-06-26 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
8data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
10data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
12data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
16data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-09-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
32008 R.2009-09-09 do dziś
42009 R.2010-07-30 do dziś
52010 R.2011-07-21 do dziś
62011 R.2012-06-26 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-09-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
32008 R.2009-09-09 do dziś
42009 R.2010-07-30 do dziś
52010 R.2011-07-21 do dziś
62011 R.2012-06-26 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów