BOVIS - TECHTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000273540
Numer REGON: 300439040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2017-02-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/37401/16/342]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3004390402007-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVIS - TECHTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2017-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LISTOPADA 2006 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ E. DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ, KAROLINA HYJEK- -MARCHEL NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 13096/2006 ORAZ Z DNIA 25.01.2007 R., REP. A NR 880/2007 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBEN2007-02-13 do dziś
2. ImionaALEH2007-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2007-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKICH2007-02-13 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2007-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2007-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-02-13 do dziś
251 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-02-13 do dziś
351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2007-02-13 do dziś
551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2007-02-13 do dziś
651 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2007-02-13 do dziś
751 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2007-02-13 do dziś
851 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2007-02-13 do dziś
951 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU2007-02-13 do dziś
1051 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2007-02-13 do dziś
1151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-02-13 do dziś
1250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-02-13 do dziś
1351 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2007-02-13 do dziś
1451 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2007-02-13 do dziś
1551 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2007-02-13 do dziś
1651 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-02-13 do dziś
1751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2007-02-13 do dziś
1851 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2007-02-13 do dziś
1951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2007-02-13 do dziś
2051 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-02-13 do dziś
2151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-02-13 do dziś
2251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-02-13 do dziś
2350 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, POMOC DROGOWA2007-02-13 do dziś
2451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2007-02-13 do dziś
2551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2007-02-13 do dziś
2651 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2007-02-13 do dziś
2751 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-02-13 do dziś
2851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2007-02-13 do dziś
2951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-02-13 do dziś
3051 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-02-13 do dziś
3151 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2007-02-13 do dziś
3251 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2007-02-13 do dziś
3351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-02-13 do dziś
3450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-02-13 do dziś
3552 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-02-13 do dziś
3652 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-02-13 do dziś
3752 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2007-02-13 do dziś
3852 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-02-13 do dziś
3952 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2007-02-13 do dziś
4052 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-02-13 do dziś
4152 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-02-13 do dziś
4252 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-02-13 do dziś
4352 27 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-02-13 do dziś
4452 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-02-13 do dziś
4550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-02-13 do dziś
4652 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
4751 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-02-13 do dziś
4860 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-02-13 do dziś
4960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2007-02-13 do dziś
5060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2007-02-13 do dziś
5160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-02-13 do dziś
5263 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-02-13 do dziś
5363 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2007-02-13 do dziś
5463 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2007-02-13 do dziś
5570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-02-13 do dziś
5651 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓ- KIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2007-02-13 do dziś
5771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2007-02-13 do dziś
5871 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-02-13 do dziś
5974 40 Z REKLAMA2007-02-13 do dziś
6093 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-13 do dziś
6151 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2007-02-13 do dziś
6251 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2007-02-13 do dziś
6351 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2007 okres 01.12.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
2data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów