HEUTINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000273083
Numer REGON: 340265034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312162/21/508]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUTINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2007-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica DROGA MAZOWIECKA nr domu 34A kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2007-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2007, NOTARIUSZ IWONA KALCZYŃSKA - POKORA KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU, REPERTORIUM A, NUMER 320/20072007-02-12 do dziś
223.05.2017 R., REP. A NR 2919/2017, NOTARIUSZ NATALIA GARDZIEJEWSKA-KANIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMŻY, UL. SZEWSKA 17B, ZMIENIONO §7 ZDANIE 1 ORAZ §8 ZDANIE 12017-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUTINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3400285642007-02-12 do dziś
4. Numer KRS0000236718 2007-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 000,00 ZŁ2017-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1250000,00 ZŁ2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM LUB TRZYOSOBOWYM - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEENS2019-02-13 do dziś
2. ImionaREINT HENDRIK2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUTINK2007-02-12 do dziś
2. ImionaHELMICH WILLEM2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-02-12 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-02-12 do dziś
345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-02-12 do dziś
445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-02-12 do dziś
545 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-02-12 do dziś
645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH2007-02-12 do dziś
770 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-02-12 do dziś
874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-02-12 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWALNYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2016-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
2data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
3data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
4data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
5data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
7data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
10data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
11data złożenia 27.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-27 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
14data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów