EMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000272900
Numer REGON: 300475194
Numer NIP: 6671714853
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-09-06
Sygnatura akt[RDF/327470/21/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3004751942007-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość SŁUPCA2007-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPCA ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 62-400 poczta SŁUPCA kraj POLSKA 2007-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2006 R., REP. A NR 7303/2006, NOTARIUSZ MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, UL. TRAUGUTTA 16. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.01.2007 R., REP. A NR 425/2007, NOTARIUSZ MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, UL. TRAUGUTTA 16 - - ZMIENIONO: § 9 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-02-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.02.2008 R., REP. A NR 1627/2008, NOTARIUSZ MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY -ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.03.2020R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1597/2020 - ZMIENIONO: §1, §9, §11 UMOWY SPÓŁKI; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2020-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZAK2007-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻEWICZ2008-12-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZAK2018-03-09 do dziś
2. ImionaDAWID2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego360000,00 ZŁ2007-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1334000,00 ZŁ2007-02-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZAK2007-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZAK2007-02-02 do dziś
2. ImionaDAWID2007-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2008-02-14 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-02-14 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-02-14 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-02-14 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-14 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-02-14 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-02-14 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-02-14 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-02-14 do dziś
1046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
2data złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
3data złożenia 17.01.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-02 do dziś
4data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
5data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
6data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
7data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
10data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
11data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12data złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-02 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-27 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-02 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów