LABORATORIUM MSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000272751
Numer REGON: 140832976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488685/23/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140832976 NIP 52725303292010-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM MSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DOBREGO PASTERZA nr domu 100 kod pocztowy 31-416 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-08-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDANIEL.ROLKIEWICZ@PPI.COM.PL2013-08-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABMSF.PL2013-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2007 R. MAREK ZIELIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. JAGIELLOŃSKA 6 LOK. 15, 03-721 WARSZAWA; REP. A 373/2007.2007-01-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 30.04.2007 R., REP. A 1721/2007; ASESOR DARIUSZ SAŁAJCZYK, ZASTĘPCA MARKA ZIELIŃSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 6/15 W WARSZAWIE; W § 6 DODANO PKT 22007-05-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 20.01.2010 R., REP. A 267/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNY WOJCIECH DOMARADZKI NOTARIUSZ UL. TOPOLOWA 52/6, 31-506 KRAKÓW ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY SPÓŁKI ZMIANIE ULEGA § 6 UMOWY SPÓŁKI ZMIANIE ULEGA § 7.1 UMOWY SPÓŁKI ZMIANIE ULEGA § 7.3 UMOWY SPÓŁKI2010-03-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DN.22.02.2010 R., REP. A 1002/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WOJCIECH DOMARADZKI NOTARIUSZ UL. TOPOLOWA 52/6 ZMIENIONO § 10 I WYKREŚLONO § 112010-08-19 do dziś
518.11.2010 R., REP. A NR 6760/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7.1 I § 7.32010-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3565781862007-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000152337 2007-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 128.000,00 ZŁOTYCH2010-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1208695352011-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000326571 2011-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały114 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.000 ZŁ2011-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego185000,00 ZŁ2010-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport185000,00 ZŁ2007-01-24 do dziś
210000,00 ZŁ2010-03-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLKIEWICZ2013-08-28 do dziś
2. ImionaDANIEL JAROSŁAW2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-23 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2010-03-23 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-23 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-03-23 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-03-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-23 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-23 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-23 do dziś
972 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-03-23 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-23 do dziś
1174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-23 do dziś
1282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-03-23 do dziś
1382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-23 do dziś
1485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-03-23 do dziś
1518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-03-23 do dziś
1658 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-03-23 do dziś
1761 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-03-23 do dziś
1861 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-03-23 do dziś
1961 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-03-23 do dziś
2061 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-03-23 do dziś
2162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2010 okres 17.01.2007 -31.12.20072010-03-23 do dziś
2data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-01-27 do dziś
3data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-27 do dziś
4data złożenia 18.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-25 do dziś
5data złożenia 25.07.2013 okres 2011 ROK2013-08-28 do dziś
6data złożenia 25.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-28 do dziś
7data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-14 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-14 do dziś
10data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
11data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
12data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
13data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-18 do dziś
14data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-18 do dziś
15data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-18 do dziś
16data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.01.2007 -31.12.20072010-03-23 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-01-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-01-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-11-25 do dziś
52011 ROK2013-08-28 do dziś
62012 ROK2013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-18 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-18 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-18 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.01.2007 -31.12.20072010-03-23 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-01-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-01-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-11-25 do dziś
52011 ROK2013-08-28 do dziś
62012 ROK2013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów