FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAXI SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000272046
Numer REGON: 370446396
Numer NIP: 6842137375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[RDF/459764/22/212]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAXI SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC2007-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2007-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica PODKARPACKA nr domu 31 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2007-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAXI SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC ODDZIAŁ RZESZÓW2007-01-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2007-01-23 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 12A kod pocztowy 35-307 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2007-01-23 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAXI SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC ODDZIAŁ RYMANÓW ZDRÓJ2011-10-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina RYMANÓW miejscowość RYMANÓW ZDRÓJ2011-10-06 do dziś
3. Adresmiejscowość RYMANÓW ZDRÓJ ulica STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 38-481 poczta RYMANÓW ZDRÓJ kraj POLSKA 2011-10-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁ- KI CYWILNEJ Z DNIA 19.01.1999 R. ZAWARTA POMIĘDZY MAŁGORZATA ZAJĄC A RAFAŁ ZAJĄC ZAWARTĄ NA CZAS NIEOKREŚLONY W KROŚNIE UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 8.12.2006 R. ZAWARTA POMIĘDZY MAŁGORZATA ZAJĄC A RAFAŁ ZAJĄC ZAWARTĄ NA CZAS NIEOKREŚLONY W KROŚNIE2007-01-23 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPOŁKI UCHWAŁĄ NR 04/2009 Z DNIA 20.06.2009 R. ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIE 01.07.2009 R. ZMIANIE ULEGŁ PAR: 62009-07-29 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 04/2011 Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2011 R. ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIE DNIA 21 WRZEŚNIA 2011 R. ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: § 62011-10-06 do dziś
427.10.2015R. - ZMIANA PAR. 62015-12-10 do dziś
515.11.2016R. - ZMIANA PAR. 62017-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH (DZ.U. 2000 R. NR 94 POZ.1037) WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „GALAXI” DNIA 8.12.2006 R. PODJĘLI JEDNOMYŚLNIE UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU FORMY PRAWNEJ PRZEDSIĘ- BIORSTWA ZE SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ (PRZEKROCZENIE OBROTU RÓWNOWARTOŚCI 800.000 EURO W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH). PAWILON HANDLOWO USŁUGOWY GALAXI MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC REGON 370446396 POPRZEDNIA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY KORCZYNA NR: 1389, 13962007-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2007-01-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MAGDALENA2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2007-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BRONISŁAW2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2007-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2007-01-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MAGDALENA2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2007-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BRONISŁAW2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-07-29 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-07-29 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-07-29 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-07-29 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-07-29 do dziś
695 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2009-07-29 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-06 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-10-06 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
3data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
4data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
5data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
6data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
7data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
9data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
10data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów