FIRMA HANDLOWA „ŚNIEŻKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000271860
Numer REGON: 220337769
Numer NIP: 5922137282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[RDF/413802/22/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220337769 NIP 59221372822007-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ŚNIEŻKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina SKÓRCZ miejscowość SKÓRCZ2007-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRCZ ulica POMORSKA nr domu 10 kod pocztowy 83-220 poczta SKÓRCZ kraj POLSKA 2007-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18-12-2006, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWCIECHANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 35/4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, REPERTORIUM A NR 11761/20062007-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOLEWSKI2007-01-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2007-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały634 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 317.000 ZŁ2007-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego318000,00 ZŁ2007-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1318000,00 ZŁ2007-01-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2007-01-15 do dziś
260 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-01-15 do dziś
351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW2007-01-15 do dziś
452 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-01-15 do dziś
552 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-01-15 do dziś
652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-01-15 do dziś
752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-01-15 do dziś
855 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2007-01-15 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2008 okres 01/2007-12/20072008-08-28 do dziś
2data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-05-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
4data złożenia 06.07.2011 okres 01/2010 -12/20102011-07-18 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-31 do dziś
6data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-31 do dziś
7data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
8data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 21.10.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
11data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
12data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
13data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101/2007-12/20072008-08-28 do dziś
201.01.2008-31.12.20082010-05-05 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
401/2010 -12/20102011-07-18 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-31 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
9OD 21.10.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101/2007-12/20072008-08-28 do dziś
201.01.2008-31.12.20082010-05-05 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
401/2010 -12/20102011-07-18 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-31 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
9OD 21.10.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji21.10.2016R., UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO, KATARZYNA OGONOWSKA NOTARIUSZ 80-264 GDAŃSK UL.LENDZIONA 16/4, REPERTORIUM A NUMER 2112/2016, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA OGONOWSKA - NOTARIUSZ2016-11-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z LIKWIDATORÓW2016-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTOPOLEWSKI2016-11-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności21.10.2016R., UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO, KATARZYNA OGONOWSKA NOTARIUSZ 80-264 GDAŃSK UL.LENDZIONA 16/4, REPERTORIUM A NUMER 2112/2016, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA OGONOWSKA - NOTARIUSZ2016-11-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów