EWPOL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PAWEŁ, EWA WERETKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000271368
Numer REGON: 930981430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-06
Sygnatura akt[RDF/290229/21/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930981430 NIP 89918036192010-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWPOL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PAWEŁ, EWA WERETKO SPÓŁKA JAWNA2014-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HONORIUSZA BALZAKA nr domu 89 kod pocztowy 52-437 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 2.10.2006 R.2007-01-10 do dziś
202.08.2010 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-25 do dziś
317.02.2014 R., ZMIENIONO § 4.2014-03-12 do dziś
414.10.2014 R., ZMIENIONO § 1, § 2 UST. 1.2014-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.10.2006 R. -UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. PAWEŁ WERETKO WSPÓLNIK EWPOL FIRMY HANDLOWEJ PAWEŁ WERETKO, EWA WERETKO S.C. NR EWID. 147098; EWA WERETKO -WSPÓLNIK EWPOL FIRMY HANDLOWEJ PAWEŁ WERETKO, EWA WERETKO S.C. NR EWID. 147500.2007-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERETKO2007-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERETKO2007-01-10 do dziś
2. ImionaEWA RENATA2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERETKO2007-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERETKO2007-01-10 do dziś
2. ImionaEWA RENATA2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-25 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-25 do dziś
346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-08-25 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-08-25 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-08-25 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-08-25 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-08-25 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-08-25 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-25 do dziś
1047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-25 do dziś
1147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-25 do dziś
1247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-25 do dziś
1363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-25 do dziś
1485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-25 do dziś
1527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-12 do dziś
1643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-03-12 do dziś
1743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-03-12 do dziś
1843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-03-12 do dziś
1946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2014-03-12 do dziś
2028 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2014-03-12 do dziś
2133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-03-12 do dziś
2233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-03-12 do dziś
2333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-03-12 do dziś
2433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-03-12 do dziś
2533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-03-12 do dziś
2642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-03-12 do dziś
2743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
2data złożenia 18.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-25 do dziś
3data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
4data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
5data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
6data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
7data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-13 do dziś
8data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
10data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
11data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
12data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
14data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów