BOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000271007
Numer REGON: 120380640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2016-10-24
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/25205/16/595]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość STANIĄTKI2013-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STANIĄTKI ulica SPORTOWA nr domu 498 kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2013-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA AGNIESZKI KARCZ-STANKIEWICZ W SKAWINIE, REPERTORIUM A NR 4507/2006`2006-12-29 do dziś
207.08. 2013 R. AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36, REP. A NR 11779/2013 - ZMIANA UST. II ORAZ UST. XIV PKT 5 UMOWY2013-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUKAŁA2006-12-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2006-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2012-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 50 PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2006-12-29 do dziś
226 70 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2006-12-29 do dziś
326 82 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
428 40 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-12-29 do dziś
528 51 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-12-29 do dziś
628 52 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-12-29 do dziś
728 73 PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2006-12-29 do dziś
828 72 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2006-12-29 do dziś
928 75 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
1030 02 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2006-12-29 do dziś
1131 10 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2006-12-29 do dziś
1232 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
1331 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
1431 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2006-12-29 do dziś
1531 20 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-12-29 do dziś
1631 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
1731 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2006-12-29 do dziś
1831 62 A PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLSYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
1931 61 PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
2031 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
2131 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
2232 10 PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2006-12-29 do dziś
2336 PRODUKCJA MEBLI2006-12-29 do dziś
2432 20 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ2006-12-29 do dziś
2532 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
2632 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2006-12-29 do dziś
2732 30 PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO NICH2006-12-29 do dziś
2832 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
2932 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-12-29 do dziś
3033 20 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-12-29 do dziś
3133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
3233 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2006-12-29 do dziś
3333 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-12-29 do dziś
3436 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
3536 11 PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2006-12-29 do dziś
3636 12 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
3736 13 PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2006-12-29 do dziś
3836 14 PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
3936 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-29 do dziś
4036 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-12-29 do dziś
4136 15 PRODUKCJA MATERACÓW2006-12-29 do dziś
4236 50 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2006-12-29 do dziś
4336 63 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
4436 61 PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII2006-12-29 do dziś
4522 24 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2006-12-29 do dziś
4651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-12-29 do dziś
4751 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-12-29 do dziś
4851 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-12-29 do dziś
4951 43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-12-29 do dziś
5051 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-12-29 do dziś
5151 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2006-12-29 do dziś
5251 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2006-12-29 do dziś
5351 47 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-12-29 do dziś
5451 84 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-12-29 do dziś
5551 85 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-12-29 do dziś
5622 25 DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2006-12-29 do dziś
5751 86 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2006-12-29 do dziś
5851 87 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2006-12-29 do dziś
5951 90 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-12-29 do dziś
6060 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-12-29 do dziś
6160 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-12-29 do dziś
6260 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-12-29 do dziś
6364 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2006-12-29 do dziś
6464 20 B TELEFONIA RUCHOMA2006-12-29 do dziś
6564 20 C TRANSMISJA DANYCH2006-12-29 do dziś
6664 20 D RADIOKOMUNIKACJA2006-12-29 do dziś
6722 15 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
6864 20 E RADIODYFUZJA2006-12-29 do dziś
6964 20 F TELEWIZJA KABLOWA2006-12-29 do dziś
7064 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
7172 10 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-12-29 do dziś
7272 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2006-12-29 do dziś
7372 21 DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-12-29 do dziś
7472 22 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
7572 30 PRZETWARZANIE DANYCH2006-12-29 do dziś
7672 40 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-12-29 do dziś
7772 50 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-12-29 do dziś
7825 22 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-12-29 do dziś
7972 60 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-12-29 do dziś
8025 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2008 okres 31.12.2006-31.12.20072008-08-18 do dziś
2data złożenia 24.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-30 do dziś
3data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-08 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
6data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.12.2006-31.12.20072008-08-18 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-08 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.12.2006-31.12.20072008-08-18 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-08 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów