LA VIVIENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000270971
Numer REGON: 240491360
Numer NIP: 6342616865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2011-07-29
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16973/11/796]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240491360 NIP 63426168652007-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA VIVIENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.KATOWICE gmina M.KATOWICE miejscowość KATOWICE2007-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ROŻANOWICZA nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-148 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2007-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 LIPCA 2006 R., NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 6077/20062007-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNIZAM SOCIEDAD LIMITADA2007-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ2007-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTINEZ TOLOSA2007-01-29 do dziś
2. ImionaGREGORIO2007-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2007-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS S.L.2007-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ2007-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2007-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIZO ESCOSA2007-01-02 do dziś
2. ImionaJUAN2007-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARCIA RUIZ2007-01-02 do dziś
2. ImionaGUILLERMO2007-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTINEZ TOLOSA2007-01-02 do dziś
2. ImionaGREGORIO2007-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoALBUIXECH2007-01-29 do dziś
2. ImionaLUIS JUAREZ2007-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-01-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2007-01-02 do dziś
274 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-01-02 do dziś
370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-02 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-02 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-02 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-02 do dziś
770 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-01-02 do dziś
870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-01-02 do dziś
970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-01-02 do dziś
1074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2008 okres 26.07.2006 -31.12.20072008-06-11 do dziś
2data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
3data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.07.2006 -31.12.20072008-06-11 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.07.2006 -31.12.20072008-06-11 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów