REALFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000270925
Numer REGON: 140816279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-01-28
Sygnatura akt[RDF/367649/22/499]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREALFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 7B kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19 GRUDNIA 2006 R., PRZED NOTARIUSZEM STEFANEM WIŚNIEWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 4 LOK. 16 ZA REP. A NR 8737/2006.2006-12-28 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY: AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11.09.2012 R. REPERTORIUM A NR 10331/2012 NOTARIUSZ: BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 36,00-845 WARSZAWA NUMER DODANEGO PARAGRAFU: 12A DATA ZMIANY UMOWY: AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25.09.2012 R. REPERTORIUM A NR 10941/2012 NOTARIUSZ: BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 36,00-845 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 2, 7 UST. 1, 12 UST. 1 NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: 7 UST. 2A I 2B, 8 UST. 4 NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: 7 UST. 2, 8 UST. 32012-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGLAS2012-12-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ ARKADIUSZ2012-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2012-12-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2012-12-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2012-12-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREALFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1420412332012-12-05 do dziś
4. Numer KRS0000338370 2012-12-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKA2013-01-07 do dziś
2. ImionaLUIZA WANDA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-01-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2013-01-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2013-01-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2013-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREALFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1420412332020-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000338370 2020-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-07-10 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-10 do dziś
346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2021-11-18 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-11-18 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-11-18 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2008 okres 01.02.2007 DO 31.12.20072008-05-15 do dziś
2data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
3data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
4data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
5data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
7data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
10data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
12data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-10 do dziś
14data złożenia 28.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2007 DO 31.12.20072008-05-15 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów