DK CONSTRUCTION KONSTRUKCJE SFERYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000270608
Numer REGON: 300468337
Numer NIP: 7811793860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[RDF/359925/21/969]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300468337 NIP 78117938602007-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDK CONSTRUCTION KONSTRUKCJE SFERYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PRZEŁOM nr domu 8 kod pocztowy 61-423 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 LISTOPADA 2006 R., NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 26, REPERTORIUM A NR 19582/20062007-01-02 do dziś
206.08.2007 R., REP. A NR 15279/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 5, § 7, § 16, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-11-20 do dziś
3NR REP. A 3310/2012, MIKOŁAJ SIENNICKI -NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 I § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKACZ DUCHEWICZ2007-01-02 do dziś
2. ImionaJAN2007-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORN2012-05-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 2 PRODUKCJA ODZIEŻY2007-01-02 do dziś
227 5 ODLEWNICTWO METALI2007-01-02 do dziś
328 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2007-01-02 do dziś
428 2 PRODUKCJA POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2007-01-02 do dziś
528 4 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI2007-01-02 do dziś
628 6 PRODUKCJA NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2007-01-02 do dziś
728 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-01-02 do dziś
837 1 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2007-01-02 do dziś
937 2 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2007-01-02 do dziś
1045 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-01-02 do dziś
1145 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-01-02 do dziś
1220 40 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2007-01-02 do dziś
1345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-01-02 do dziś
1445 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO Z OBSŁUGĄ2007-01-02 do dziś
1550 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-01-02 do dziś
1650 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2007-01-02 do dziś
1750 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2007-01-02 do dziś
1851 1 SPRZEDAŻ HURTOWA PROWADZONA NA ZLECENIE2007-01-02 do dziś
1951 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2007-01-02 do dziś
2051 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2007-01-02 do dziś
2163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-01-02 do dziś
2271 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-01-02 do dziś
2321 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2007-01-02 do dziś
2471 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2007-01-02 do dziś
2571 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-01-02 do dziś
2674 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-01-02 do dziś
2774 4 REKLAMA2007-01-02 do dziś
2870 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZAMÓWIENIE2007-01-02 do dziś
2960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-01-02 do dziś
3024 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2007-01-02 do dziś
3124 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2007-01-02 do dziś
3225 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-01-02 do dziś
3326 2 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2007-01-02 do dziś
3427 1 PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA2007-01-02 do dziś
3527 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH2007-01-02 do dziś
3651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-11-20 do dziś
3751 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ2007-11-20 do dziś
3874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-11-20 do dziś
3974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2008 okres 30.11.2006 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
2data złożenia 23.02.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-06 do dziś
3data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
4data złożenia 04.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
5data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
6data złożenia 16.01.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-01 do dziś
7data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-30 do dziś
8data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
9data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 17.05.20152018-04-30 do dziś
10data złożenia 09.04.2018 okres OD 18.05.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
11data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
12data złożenia 11.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
13data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
14data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
15data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.11.2006 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 17.05.20152018-04-30 do dziś
10OD 18.05.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.11.2006 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 17.05.20152018-04-30 do dziś
10OD 18.05.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.05.2015 R. W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚWIĘTY WOJCIECH 10/4, REP. A NR 1114/20152015-10-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKORN2015-10-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.05.2015 R. W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚWIĘTY WOJCIECH 10/4, REP. A NR 1114/20152015-10-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów