„AQUAINWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000270601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2023-02-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8756/23/297]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 70111293622023-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUAINWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LWOWSKA nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 00-658 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104 GRUDNIA 2004 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, IL. BRACKA 18/5 WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER 17569/20062006-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANNUSEWICZ2006-12-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAROL2006-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2006-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANNUSEWICZ2006-12-22 do dziś
2. ImionaOLGIERD ANDRZEJ2006-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2006-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANNUSEWICZ2006-12-22 do dziś
2. ImionaJAN WOJCIECH2006-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2006-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW O OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁEK2006-12-22 do dziś
2. ImionaJAN MAREK2006-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-12-22 do dziś
245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-22 do dziś
345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH.2006-12-22 do dziś
445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-12-22 do dziś
545 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-12-22 do dziś
645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-12-22 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-12-22 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-12-22 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH.2006-12-22 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-12-22 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-22 do dziś
1240 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2006-12-22 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-12-22 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-12-22 do dziś
1545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-12-22 do dziś
1645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-12-22 do dziś
1745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-12-22 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-12-22 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-12-22 do dziś
2045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-12-22 do dziś
2145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-12-22 do dziś
2245 41 Z TYNKOWANIE2006-12-22 do dziś
2341 00 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2006-12-22 do dziś
2445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI OKIENNEJ.2006-12-22 do dziś
2545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-12-22 do dziś
2645 43 B SZTUKATORSTWO2006-12-22 do dziś
2745 44 A MALOWANIE2006-12-22 do dziś
2845 44 B SZKLENIE2006-12-22 do dziś
2945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-12-22 do dziś
3045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-12-22 do dziś
3151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-12-22 do dziś
3251 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-12-22 do dziś
3351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-12-22 do dziś
3445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-12-22 do dziś
3555 HOTELE I RESTAURACJE2006-12-22 do dziś
3665 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-12-22 do dziś
3770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-22 do dziś
3870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-22 do dziś
3970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-22 do dziś
4070 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-12-22 do dziś
4170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-12-22 do dziś
4274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PODATKOWEGO.2006-12-22 do dziś
4374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-22 do dziś
4474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-12-22 do dziś
4545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2006-12-22 do dziś
4674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-12-22 do dziś
4774 40 Z REKLAMA2006-12-22 do dziś
4874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-12-22 do dziś
4974 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-12-22 do dziś
5074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-22 do dziś
5190 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2006-12-22 do dziś
5292 52 B OCHRONA ZABYTKÓW2006-12-22 do dziś
5393 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-22 do dziś
5445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-12-22 do dziś
5545 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2006-12-22 do dziś
5645 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-22 do dziś
5745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH.2006-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów