DOBRA PRACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000270503
Numer REGON: 140809782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221577/20/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140809782 NIP 10700057302009-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA PRACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOBRA PRACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOŃSKICH2006-12-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina KOŃSKIE miejscowość KOŃSKIE2006-12-21 do dziś
3. Adresmiejscowość KOŃSKIE ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu 24 nr lokalu 5 kod pocztowy 26-200 poczta KOŃSKIE kraj POLSKA 2019-03-14 do dziś
21. Firma oddziałuDOBRA PRACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAL W NORWEGII2007-12-18 do dziś
2. Siedzibakraj NORWEGIA województwo ROGALAND gmina GJESDAL miejscowość ALGARD2007-12-18 do dziś
3. Adresmiejscowość ALGARD ulica OPSTADYEIEN nr domu 7 kod pocztowy 4330 poczta ALGARD kraj NORWEGIA 2007-12-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2006 R., NOTARIUSZ PAWEŁ CHAŁUPCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 19106/20062006-12-21 do dziś
227.05.2013 R., REP. A NR 4570/2013 NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS W WARSZAWIE UL. ZGODA 3 LOK. 1 § 8 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI § 9 UMOWY SPÓŁKI2014-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVERNELAND2006-12-21 do dziś
2. ImionaOLE GABRIEL2006-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2006-12-21 do dziś
2. ImionaDOMINIK2006-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2014-01-31 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2014-01-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE2006-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2014-01-31 do dziś
2. ImionaJACEK2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVERNELAND2006-12-21 do dziś
2. ImionaOLE GABRIEL2006-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2006-12-21 do dziś
2. ImionaDOMINIK2006-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 12 UPRAWA WARZYW, SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH I PRODUKTÓW SZKÓŁKARSKICH2006-12-21 do dziś
229 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2006-12-21 do dziś
329 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-21 do dziś
431 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-21 do dziś
532 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-12-21 do dziś
635 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2006-12-21 do dziś
736 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-12-21 do dziś
845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-12-21 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-12-21 do dziś
1045 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2006-12-21 do dziś
1145 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-21 do dziś
1201 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2006-12-21 do dziś
1345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-21 do dziś
1445 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-12-21 do dziś
1545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-21 do dziś
1645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-12-21 do dziś
1745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-12-21 do dziś
1845 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2006-12-21 do dziś
1945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-12-21 do dziś
2045 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-12-21 do dziś
2145 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-12-21 do dziś
2245 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2006-12-21 do dziś
2301 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2006-12-21 do dziś
2445 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-12-21 do dziś
2545 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2006-12-21 do dziś
2645 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-12-21 do dziś
2745 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-12-21 do dziś
2845 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-12-21 do dziś
2945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-12-21 do dziś
3045 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-21 do dziś
3145 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-12-21 do dziś
3245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-12-21 do dziś
3345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-12-21 do dziś
3414 30 WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2006-12-21 do dziś
3545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-12-21 do dziś
3645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-12-21 do dziś
3745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-12-21 do dziś
3845 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2006-12-21 do dziś
3945 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-12-21 do dziś
4045 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-12-21 do dziś
4145 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-12-21 do dziś
4245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-12-21 do dziś
4345 41 Z TYNKOWANIE2006-12-21 do dziś
4445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-12-21 do dziś
4515 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA2006-12-21 do dziś
4645 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-12-21 do dziś
4745 43 B SZTUKATORSTWO2006-12-21 do dziś
4845 44 A MALOWANIE2006-12-21 do dziś
4945 44 B SZKLENIE2006-12-21 do dziś
5045 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-12-21 do dziś
5151 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2006-12-21 do dziś
5251 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2006-12-21 do dziś
5352 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-12-21 do dziś
5452 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-21 do dziś
5574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-21 do dziś
5615 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2006-12-21 do dziś
5774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-12-21 do dziś
5874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-12-21 do dziś
5974 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-21 do dziś
6024 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2006-12-21 do dziś
6129 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-21 do dziś
6229 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2006-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
2data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
3data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
4data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7data złożenia 18.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
8data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów