„GOODMORNING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000270448
Numer REGON: 300459746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254017/20/732]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GOODMORNING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina ZŁOTÓW miejscowość ZŁOTÓW2006-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTÓW ulica MICKIEWICZA nr domu 5A kod pocztowy 77-400 poczta ZŁOTÓW kraj POLSKA 2006-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, ELŻBIETA WADOWSKA NOTARIUSZ, REP. A NR 11267/2006.2006-12-28 do dziś
220.12.2007 R., REP. A NR 22292/2007, NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE -DODANO: W § 6 UST. 17-22.2008-01-31 do dziś
324.03.2009 R., REP. A NR 2640/2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, -ZMIENIONO: § 6.2009-05-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW KOWAL ZASTĘPCA NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA SZOCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NR 2706/2012 -ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2012-07-13 do dziś
527.01.2020R., REP. A NR 689/2020, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - USUNIĘTO §12 UST. 3 - ZMIENIONO §242020-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOODMORNING SOURCING B.V.2020-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DER LIST2006-12-28 do dziś
2. ImionaADRIANUS, JOHANNES MARINUS, ANTONIUS2006-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDULAT2016-02-26 do dziś
2. ImionaANETA2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2009-05-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-07 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2009-05-07 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-07 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-05-07 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-05-07 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-05-07 do dziś
852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-05-07 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-05-07 do dziś
1052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-05-07 do dziś
1156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-05-07 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-07 do dziś
1370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-07 do dziś
1478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-05-07 do dziś
1578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-05-07 do dziś
1678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-05-07 do dziś
1782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-05-07 do dziś
1892 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-05-07 do dziś
1993 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-05-07 do dziś
2093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-05 do dziś
2data złożenia 04.01.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
3data złożenia 03.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
4data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
5data złożenia 14.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
7data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
8data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
9data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
11data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
12data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-05 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-05 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-05 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów