„EWIZ” SZCZEPAŃSKA IZABELA, SZCZEPAŃSKI STANISŁAW SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000270316
Numer REGON: 250805388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279259/21/697]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2508053882006-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWIZ” SZCZEPAŃSKA IZABELA, SZCZEPAŃSKI STANISŁAW SPÓŁKA JAWNA2006-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW2006-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PLESZEW ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2006-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2006 R.2006-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PPHU I T „EWIZ” S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 20.11.2006 R. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. STANISŁAW SZCZEPAŃSKI POD NUMEREM 9835/2003 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI) 2. IZABELA SZCZEPAŃSKA POD NUMEREM 5316 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY W PLESZEWIE). REGON: 2508053882006-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2006-12-20 do dziś
2. ImionaIZABELA WERONIKA2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2006-12-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ADAM2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2006-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2006-12-20 do dziś
2. ImionaIZABELA WERONIKA2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2006-12-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-12-20 do dziś
229 43 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-20 do dziś
329 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
436 1 PRODUKCJA MEBLI2006-12-20 do dziś
536 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-12-20 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-12-20 do dziś
845 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-12-20 do dziś
951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-12-20 do dziś
1051 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-12-20 do dziś
1151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-12-20 do dziś
1220 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-12-20 do dziś
1351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-12-20 do dziś
1451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-12-20 do dziś
1551 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-12-20 do dziś
1651 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-12-20 do dziś
1752 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-12-20 do dziś
1852 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-12-20 do dziś
1952 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-12-20 do dziś
2052 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-12-20 do dziś
2152 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-12-20 do dziś
2252 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-12-20 do dziś
2325 1 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH2006-12-20 do dziś
2452 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-12-20 do dziś
2555 1 HOTELE2006-12-20 do dziś
2655 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2006-12-20 do dziś
2755 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-12-20 do dziś
2855 4 BARY2006-12-20 do dziś
2955 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-12-20 do dziś
3063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-12-20 do dziś
3163 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2006-12-20 do dziś
3263 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-12-20 do dziś
3374 4 REKLAMA2006-12-20 do dziś
3425 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-12-20 do dziś
3574 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-12-20 do dziś
3674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
3793 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
3828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-12-20 do dziś
3928 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-12-20 do dziś
4028 6 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2006-12-20 do dziś
4128 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-12-20 do dziś
4229 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.02.2009 okres ZA 2007 ROK2009-03-05 do dziś
2data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2007 ROK2009-03-05 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów