L&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000270201
Numer REGON: 090515122
Numer NIP: 9532234772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2024-06-06
Sygnatura akt[RDF/610330/24/602]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 090515122 NIP 95322347722008-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 2138 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY2006-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2006-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GDAŃSKA nr domu 27 kod pocztowy 85-005 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2006-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.08.1991 R. RENATA PARADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA NR 81 W BYDGOSZCZY REPERTORIUM A 4223/1991 13.04.2006 R. DOROTA FABIAŃCZYK-SZEJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY REPERTORIUM A 3570/2006, ZMIANY § § 8, 9 31.10.2006 R. DOROTA FABIAŃCZYK-SZEJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A 11915/2006, ZMIANA § § 6, 16.2006-12-19 do dziś
212.03.2008 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3766/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 11,2008-06-09 do dziś
323 GRUDNIA 2009 R., KANCELARIA NOTARIUSZ DOROTY SZAJGIN-FABIAŃCZYK, REPERTORIUM A NR 11464/2009, ZMIANA W PAR. 6.2010-01-25 do dziś
413 LIPCA 2010 R., REP. A 5857/2010, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 6.2010-08-09 do dziś
5DNIA 2 CZERWCA 2011 R., REPERTORIUM A NR 3974/2011, NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA -MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, BYDGOSZCZ -ZMIENIONO: § 11 UST. 32011-12-07 do dziś
6DNIA 23 MARCA 2012 R., REP A NR 2215/2012, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN (W ZASTĘPSTWIE ASSESORA ALEKSANDRY RADZIŃSKIEJ), KANCELARIA NOTARIALNA-NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, UL. ŚNIADECKICH 4/4, BYDGOSZCZ ZMIENIONO: § 11 UST. 32012-04-02 do dziś
729.07.2021 R. , REP. A NR 3074/2021, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RADZIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO § 62021-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUT2006-12-19 do dziś
2. ImionaLESZEK JAN2006-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7620800, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7620800, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2006-12-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2006-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-12-30 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-12-30 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-30 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-12-30 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-12-30 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-12-30 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2009 okres 13.04 -31.12.20062009-05-18 do dziś
2data złożenia 01.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
3data złożenia 17.03.2009 okres ROK 20072009-06-05 do dziś
4data złożenia 16.06.2010 okres 01.01-31.12.20092010-06-28 do dziś
5data złożenia 26.06.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
6data złożenia 23.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
7data złożenia 19.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
8data złożenia 20.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
9data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
10data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
12data złożenia 03.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
13data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
15data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
16data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.04 -31.12.20062009-05-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
3ROK 20072009-06-05 do dziś
401.01-31.12.20092010-06-28 do dziś
51.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
2ROK 20072009-06-05 do dziś
301.01-31.12.20092010-06-28 do dziś
41.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów