INTEL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000270071
Numer REGON: 300418010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-04-11
Sygnatura akt[RDF/480050/23/84]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP3004180102006-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WROCŁAWSKA nr domu 16 nr lokalu 11 kod pocztowy 61-838 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.2006 R., REP. A NR 5021/2006, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2006-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2006-12-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2006-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWKA2009-12-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2009-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2012-10-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2012-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2012-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2006-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWKA2006-12-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-12-20 do dziś
245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2006-12-20 do dziś
345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-20 do dziś
445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-20 do dziś
545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-12-20 do dziś
645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-20 do dziś
745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-12-20 do dziś
845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-12-20 do dziś
945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-12-20 do dziś
1045 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-12-20 do dziś
1145 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2006-12-20 do dziś
1237 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-12-20 do dziś
1345 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-12-20 do dziś
1445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-12-20 do dziś
1545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-12-20 do dziś
1645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-12-20 do dziś
1745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-12-20 do dziś
1845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-20 do dziś
1945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-12-20 do dziś
2045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-12-20 do dziś
2145 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-12-20 do dziś
2245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-12-20 do dziś
2337 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-12-20 do dziś
2445 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-12-20 do dziś
2545 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-12-20 do dziś
2645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-12-20 do dziś
2745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-12-20 do dziś
2845 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-12-20 do dziś
2945 41 Z TYNKOWANIE2006-12-20 do dziś
3045 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-12-20 do dziś
3145 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-12-20 do dziś
3245 43 B SZTUKATORSTWO2006-12-20 do dziś
3345 44 A MALOWANIE2006-12-20 do dziś
3440 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-12-20 do dziś
3545 44 B SZKLENIE2006-12-20 do dziś
3645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-12-20 do dziś
3745 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-12-20 do dziś
3851 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2006-12-20 do dziś
3951 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2006-12-20 do dziś
4051 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2006-12-20 do dziś
4151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-12-20 do dziś
4251 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-12-20 do dziś
4351 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-12-20 do dziś
4451 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-12-20 do dziś
4540 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-12-20 do dziś
4651 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-12-20 do dziś
4752 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-12-20 do dziś
4852 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
4960 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-12-20 do dziś
5060 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-12-20 do dziś
5160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-12-20 do dziś
5263 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-12-20 do dziś
5363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-12-20 do dziś
5463 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-12-20 do dziś
5563 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2006-12-20 do dziś
5640 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-12-20 do dziś
5763 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2006-12-20 do dziś
5863 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2006-12-20 do dziś
5963 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2006-12-20 do dziś
6063 40 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2006-12-20 do dziś
6163 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2006-12-20 do dziś
6270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-20 do dziś
6370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-20 do dziś
6470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-20 do dziś
6570 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-12-20 do dziś
6670 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-12-20 do dziś
6745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-12-20 do dziś
6871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-12-20 do dziś
6971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-12-20 do dziś
7071 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-12-20 do dziś
7171 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-12-20 do dziś
7271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-12-20 do dziś
7371 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-12-20 do dziś
7474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-20 do dziś
7574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-12-20 do dziś
7674 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2006-12-20 do dziś
7774 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2006-12-20 do dziś
7845 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2006-12-20 do dziś
7974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-12-20 do dziś
8074 40 Z REKLAMA2006-12-20 do dziś
8174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-12-20 do dziś
8274 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-12-20 do dziś
8374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-20 do dziś
8480 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-12-20 do dziś
8545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2007 okres 01.10.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
2data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
3data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-19 do dziś
4data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-08 do dziś
5data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-08 do dziś
6data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
7data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
8data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
10data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
11data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
12data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
15data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
16data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-19 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-08 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-08 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-19 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-08 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-08 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów