ARTIVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000269819
Numer REGON: 240505197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-08-24
Sygnatura akt[RDF/325074/21/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240505197 NIP 63125093372007-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2006-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica ZYGMUNTA STAREGO nr domu 11a kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2011-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2006 R., NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 9554/20062006-12-15 do dziś
219.12.2008 R., NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 14458/2008 ZMIENIONO: PAR. 4; PAR. 7 UST. 2; PAR. 17 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI DODANO: UST. 5 W PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2009-02-11 do dziś
325.04.2012 R., REP. A NR 3056/2012, ASESOR NOTARIALNY ANNA MAŃKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY WARZECHY, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIANA § 62012-05-28 do dziś
427.03.2013 R., REP. A NR 2714/2013, ASESOR NOTARIALNY ANNA MAŃKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WARZECHA, JUSTYNA DREWKO NOTARIUSZE S.C. W GLIWICACH ZMIENIONO: § 9 UMOWY SPÓŁKI2013-06-03 do dziś
505.02.2014 R. - REP. „A” NR 1163/2014, ASESOR NOTARIALNY ANNA MAŃKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: § 6 UST. 1; § 7; § 16 UST. 8, WYKREŚLONO: § 6 UST. 5; § 9 UST. 6 PKT. 1.A.2014-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGŁOWSKI2006-12-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2006-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500, 00; -ZŁ2014-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGŁOWSKA2012-05-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00 ZŁ2012-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKA2013-12-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000, 00; -ZŁ2014-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego78000,00 ZŁ2014-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGŁOWSKI2009-02-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2009-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKA2006-12-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA IZABELA2006-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-02-11 do dziś
217 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2009-02-11 do dziś
317 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2009-02-11 do dziś
422 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2009-02-11 do dziś
522 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-11 do dziś
623 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
724 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE2009-02-11 do dziś
825 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2009-02-11 do dziś
925 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-02-11 do dziś
1025 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-02-11 do dziś
1128 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2009-02-11 do dziś
1228 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2009-02-11 do dziś
1332 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
1441 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-11 do dziś
1541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-11 do dziś
1643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-02-11 do dziś
1743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-02-11 do dziś
1846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-02-11 do dziś
1946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-02-11 do dziś
2046 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-02-11 do dziś
2147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-02-11 do dziś
2271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-02-11 do dziś
2374 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
2477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2007 okres 10.11.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
2data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
3data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
4data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
5data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-15 do dziś
6data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
7data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
15data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.11.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-15 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.11.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-15 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów