ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000269806
Numer REGON: 300455398
Numer NIP: 7822377160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu132Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404330/22/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STRZESZYŃSKA nr domu 58 kod pocztowy 60-479 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-12-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejZARZAD.OPERATOR@ENEA.PL2017-12-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.OPERATOR.ENEA.PL2012-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W POZNANIU OLAFEM PERETIATKOWICZEM, REP. A 11126/20062006-12-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2007 R., REP. A NR 5087/2007, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ W POZNANIU, UL. LIBELTA 1 A, ZMIENIONO § 5 UST. 2, § 11, § 13, DODANO § 16 (1), § 16 (2). PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-05-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2007 R., REPERTORIUM A NUMER: 7724/2007, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A -ZMIENIONO: § 13 ORAZ § 16 (2) UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2007 R., REPERTORIUM A NUMER: 8078/2007, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LUTEGO 2008 ROKU, REP. A NR 3010/2008, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA, PAWEŁ KOLASA, SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, ZMIENIONO-§ 12 UST. 4, § 13 UST. 1, § 13 UST. 2, § 13 UST. 3, § 14, § 15, ZMIENIONO TREŚĆ § 16, A TREŚĆ DOTYCHCZASOWĄ TEGO PRZEPISU PRZENIESIONO DO § 20, USUNIĘTO OZNACZENIE JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ JAKO „§ 16 (1)” I „§ 16 (2)”, TREŚĆ § 16 (1) ZMIENIONO I PRZENIESIONO DO § 21, TREŚĆ § 16 (2) ZMIENIONO I PRZENIESIONO DO § 22, W § § 17-19 WPISANO NOWĄ TREŚĆ (DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 17 PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 24, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 18 PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 25, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 19 ZMIENIONO I PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 26), W § 23 WPISANO NOWĄ TREŚĆ (DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 23 PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 30), DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 20 PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 27, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 21 PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 28, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 22 PRZENIESIONO DO NOWOUTWORZONEGO § 29.2008-03-14 do dziś
524.09.2008 R., NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU REP. A NR 16115/2008, ZMIENIONO PAR. 12 UST. 4, PAR. 12 UST. 6, PAR. 15 UST. 8, PAR. 22 UST. 2, UCHYLONO PAR. 12 UST. 5 ORAZ DODANO PAR. 15 UST. 9, ZMIENIONO OZNACZENIE PAR. 12 UST. 6 NA PAR. 12 UST. 52008-10-28 do dziś
606.11.2008 R., REPERTORIUM A NR 18225/2008, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA, PAWEŁ KOLASA, KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. LIBELTA 26, 61-707 POZNAŃ, ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 1, PAR. 12 UST. 5, PAR. 15 UST. 9; DODANO: PAR. 12 UST. 6, PAR. 15 UST. 10, PAR. 22 UST. 3 I 4.2008-11-21 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LIPCA 2009 R. REPERTORIUM A NR 10012/2009 MAREK KOLASA NOTARIUSZ, PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. LIBELTA 26, 61-707 POZNAŃ PRZED NOT. PAWŁEM KOLASĄ; ZMIENIONO PAR. 5 UST. 2; PAR. 12 UST. 4 POPRZEZ DODANIE NOWYCH PUNKTÓW M I N; 12 UST. 5; 12 UST. 6; 13 UST. 7; 15 UST. 5; 15 UST. 9; SPROSTOWANO OMYŁKĘ PISARSKĄ W PAR. 15 UST. 10, ZMIENIONO PAR. 15 UST. 10 POPRZEZ DODANIE NOWEGO PUNKTU C; DODANO NOWY PAR. 15 UST. 11; UCHYLONO W PAR. 22 UST. 2 PKT F DOTYCHCZASOWYM PRZEPISOM G, H NADANO ODPOWIEDNIO OZNACZENIA F, G; ZMIENIONO PAR. 22 UST. 2 POPRZEZ DODANIE NOWEGO H.2009-09-30 do dziś
812.04.2010 R., REP. A NR 5074/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; W § 3 UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 4.2010-04-26 do dziś
929.09.2010 R., REP. A NR 15619/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, W § 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI DOKONANO ZMIANY POLEGAJĄCEJ NA ZASTĄPIENIU KOŃCOWEJ KROPKI PRZECINKIEM I DODANIU NOWEGO TIRETU.2010-10-20 do dziś
1017.02.2011 R., NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2254/2011 ZMIENIONO PAR. 12 UST. 4 PKT L ORAZ PAR. 15 UST. 8 PKT F2011-03-04 do dziś
1116.05.2012. REP. A NR 5932/2012, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, W § 15 UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 7A I 7B2012-06-01 do dziś
1210.08.2012 R., REP. A NR 10832/2012, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA, PAWEŁ KOLASA S.C. W POZNANIU ZMIENIONO § 15 UST. 9 DODANO § 12 UST. 6 PKT C) , § 15 UST. 122012-10-09 do dziś
1313.05.2013 R., REP.A NR 5518/2013, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 26 I § 27 UMOWY SPÓŁKI.2013-06-06 do dziś
1427.09.2013 R., REP. A NR 8385/2013, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 15 UST. 2, DODANO § 5 UST. 1 A, UST. 1 B, UST. 1 C, § 12 UST. 4 O), UST. 4 P), UST. 4 Q), § 14(1) UST. 1 I UST. 2.2013-12-12 do dziś
1504.02.2014 R., REP. A NR 1235/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 26, ZMIENIONO POPRZEZ DODANIE W § 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-24 do dziś
1628.03.2014 R., REPERTORIUM A NR 2250/2014, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, - ZMIENIONO § 5 UST. 1C, - DODANO § 5 UST. 1D2014-04-25 do dziś
1703.09.2014 R., REP. A NR 6788/2014, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO WSZYSTKIE PARAGRAFY, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY W NOWYM BRZMIENIU.2014-11-17 do dziś
1826.05.2017 R. REP. A NR 3701/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PRZED OSTATNIM TIRET, NOWY TIRET2017-07-13 do dziś
1930.06.2017 R. REP. A NR 4475/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ, ZMIANA § 15 UST. 1 PKT 2), ZMIANA § 17 UST. 1, ZMIANA § 17 UST.8, ZMIANA § 17 UST. 9, DODANO § 17 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI.2017-07-21 do dziś
2010.10.2017 R., REP. A 7069/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI POPRZEZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2017-12-01 do dziś
2130.10.2017 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 12301/2017 ZMIENIONO PAR. 8 UST. 1 ORAZ PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2018-01-30 do dziś
2212.07.2018 R. REP. A NR 4586/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PAMIĄTKOWA 2/6, 61-512 POZNAŃ, ZMIANA § 17 UST. 10, WYKREŚLENIE § 17 UST. 12, ZMIANA OZNACZENIA § 17 UST. 13 UMOWY SPÓŁKI.2018-08-07 do dziś
2307.11.2019 R. REP. A NR 8494/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. PAMIĄTKOWA 2/6, ZMIENIONO: 15 UST. 2, § 17 UST. 3, § 17 UST. 9 PKT 1) LIT. C), § 18 UST. 2 PKT 1) LIT. A), §18 UST. 2 PKT 2), § 20 UST. 2, § 25 UST. 5, § 30 UMOWY SPÓŁKI2019-12-12 do dziś
2405.05.2020 R., REP.A NR 3349/2020, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-706) , UL. LIBELTA 1A, ZMIENIONO §17 UST.8 UMOWY SPÓŁKI2020-06-05 do dziś
2527.08.2020 R., REP. A NR 4343/2020, NOTARIUSZ KRYSTIAN JÓZEFIAK, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIAN JÓZEFIAK NOTARIUSZ, UL. MARCINA KASPRZAKA 26/4, 60-237 POZNAŃ, ZMIANA § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2020-10-27 do dziś
2614.12.2020 R., REP. A NR 13599/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PAMIĄTKOWA 2/6, 61-512 POZNAŃ DODANIE: § 17 UST. 9 PKT 1) LIT. K) § 17 UST. 13 § 18 UST. 2 PKT 5)2021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA SPÓŁKA AKCYJNA2007-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301399602007-07-06 do dziś
4. Numer KRS0000012483 2007-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46.969.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.696.937.500,00 ZŁ2020-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4696937500,00 ZŁ2020-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14678000000,00 ZŁ2007-08-29 do dziś
25023700,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
313863800,00 ZŁ2020-10-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-12 do dziś
5. IgnorujCZŁONEK2008-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOBOL2022-06-02 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW WOJCIECH2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁOWSKI2022-06-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ROBERT2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŻDŻ2016-04-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBULA2019-11-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ REMIGIUSZ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSAKIEWICZ2021-08-09 do dziś
2. ImionaMAREK2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻAK2022-05-31 do dziś
2. ImionaLECH ADAM2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-31 do dziś
21. NazwiskoSTATUCKI2008-04-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAKUB2008-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-17 do dziś
31. NazwiskoANTCZAK BOGAJCZYK2021-02-12 do dziś
2. ImionaIZABELA SŁAWA2021-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-12 do dziś
41. NazwiskoMAŚLANY2020-11-24 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-24 do dziś
51. NazwiskoBOIŃSKI2020-01-28 do dziś
2. ImionaMAREK2020-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-28 do dziś
61. NazwiskoPAWLIK2018-03-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-14 do dziś
71. NazwiskoDWURZYŃSKA2018-02-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWIAK2008-01-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JÓZEF2008-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA -WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2012-01-19 do dziś
21. NazwiskoZIOBROWSKI2013-10-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2013-10-01 do dziś
31. NazwiskoSTRZELECKA2014-04-09 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2014-04-09 do dziś
41. NazwiskoPACHOLSKI2014-06-30 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2014-06-30 do dziś
51. NazwiskoMARCINIAK2015-04-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2015-04-28 do dziś
61. NazwiskoGLAJCHER2016-01-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2016-01-11 do dziś
71. NazwiskoKUREK2017-05-22 do dziś
2. ImionaJACEK2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2017-05-22 do dziś
81. NazwiskoJARZĘBIŃSKA2018-05-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2018-05-24 do dziś
91. NazwiskoSIEMIEŻ2020-05-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2020-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-09-30 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-09-30 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-09-30 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-09-30 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-09-30 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-09-30 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-09-30 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-30 do dziś
966 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2010-10-20 do dziś
1035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2008 okres 07.12.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
4data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
5data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
6data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-20 do dziś
7data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
14data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta107.12.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.12.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.12.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów