BUDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000269666
Numer REGON: 140791852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2006-12-13
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27283/6/502]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2006-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica SIKORSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 10 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2006-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT Z DNIA 4 GRUDNIA 2006 ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE REP. A NR 7778/20062006-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADOWSKI2006-12-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2006-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2006-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2006-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADOWSKI2006-12-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2006-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2006-12-13 do dziś
226 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2006-12-13 do dziś
352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-12-13 do dziś
452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-13 do dziś
552 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-12-13 do dziś
652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-12-13 do dziś
752 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-12-13 do dziś
852 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2006-12-13 do dziś
952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-13 do dziś
1060 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-12-13 do dziś
1160 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-12-13 do dziś
1260 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-12-13 do dziś
1326 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2006-12-13 do dziś
1463 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-12-13 do dziś
1563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-12-13 do dziś
1671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-12-13 do dziś
1770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-13 do dziś
1870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-13 do dziś
1971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-12-13 do dziś
2071 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2006-12-13 do dziś
2171 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-12-13 do dziś
2271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-12-13 do dziś
2374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-13 do dziś
2426 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2006-12-13 do dziś
2574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-12-13 do dziś
2674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-12-13 do dziś
2774 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2006-12-13 do dziś
2874 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2006-12-13 do dziś
2974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-12-13 do dziś
3074 40 Z REKLAMA2006-12-13 do dziś
3174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-12-13 do dziś
3274 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.2006-12-13 do dziś
3326 81 Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH WYROBÓW ŚCIERNYCH2006-12-13 do dziś
3426 82 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-13 do dziś
3528 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-13 do dziś
3628 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-13 do dziś
3728 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-12-13 do dziś
3828 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-12-13 do dziś
3928 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-12-13 do dziś
4020 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2006-12-13 do dziś
4128 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-12-13 do dziś
4228 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2006-12-13 do dziś
4328 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2006-12-13 do dziś
4428 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2006-12-13 do dziś
4528 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2006-12-13 do dziś
4628 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2006-12-13 do dziś
4728 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2006-12-13 do dziś
4828 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2006-12-13 do dziś
4928 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-12-13 do dziś
5036 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-12-13 do dziś
5120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-12-13 do dziś
5236 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2006-12-13 do dziś
5336 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-13 do dziś
5436 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-12-13 do dziś
5537 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-12-13 do dziś
5637 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-12-13 do dziś
5745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-12-13 do dziś
5845 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2006-12-13 do dziś
5945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-12-13 do dziś
6045 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2006-12-13 do dziś
6145 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-13 do dziś
6220 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2006-12-13 do dziś
6345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-12-13 do dziś
6445 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-12-13 do dziś
6545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-13 do dziś
6645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-12-13 do dziś
6745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-12-13 do dziś
6845 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-12-13 do dziś
6945 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-12-13 do dziś
7045 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2006-12-13 do dziś
7145 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-12-13 do dziś
7245 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-12-13 do dziś
7320 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-12-13 do dziś
7445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-12-13 do dziś
7545 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-12-13 do dziś
7645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-12-13 do dziś
7745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-12-13 do dziś
7845 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-12-13 do dziś
7945 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-12-13 do dziś
8045 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW.2006-12-13 do dziś
8145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-12-13 do dziś
8245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-12-13 do dziś
8345 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-12-13 do dziś
8420 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-12-13 do dziś
8545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-12-13 do dziś
8645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-12-13 do dziś
8745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-12-13 do dziś
8845 41 Z TYNKOWANIE2006-12-13 do dziś
8945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-12-13 do dziś
9045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-12-13 do dziś
9145 43 B SZTUKATORSTWO2006-12-13 do dziś
9245 44 A MALOWANIE2006-12-13 do dziś
9345 44 B SZKLENIE2006-12-13 do dziś
9445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-12-13 do dziś
9526 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2006-12-13 do dziś
9645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-12-13 do dziś
9750 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-13 do dziś
9850 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-13 do dziś
9950 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-13 do dziś
10050 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2006-12-13 do dziś
10150 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-13 do dziś
10250 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-13 do dziś
10350 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2006-12-13 do dziś
10450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-12-13 do dziś
10551 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2006-12-13 do dziś
10626 62 Z PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA2006-12-13 do dziś
10751 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2006-12-13 do dziś
10851 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-12-13 do dziś
10951 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-12-13 do dziś
11051 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2006-12-13 do dziś
11151 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2006-12-13 do dziś
11251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-12-13 do dziś
11351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-12-13 do dziś
11451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-12-13 do dziś
11551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-12-13 do dziś
11651 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2006-12-13 do dziś
11726 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2006-12-13 do dziś
11851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-12-13 do dziś
11951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-12-13 do dziś
12051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-12-13 do dziś
12151 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-12-13 do dziś
12251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-12-13 do dziś
12351 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-12-13 do dziś
12451 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2006-12-13 do dziś
12551 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2006-12-13 do dziś
12651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-12-13 do dziś
12751 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY2006-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów