„BOZAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000269354
Numer REGON: 140793199
Numer NIP: 8212472363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353725/21/785]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140793199 NIP 82124723632007-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOZAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość UJRZANÓW2006-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość UJRZANÓW nr domu 282a kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2010-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 LISTOPADA 2006 R.-NOTARIUSZ STANISŁAW MYDLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLACH, NR REPERTORIUM A 4971/20062006-12-12 do dziś
230 GRUDNIA 2006 R. - REPERTORIUM A NR 6152/06 - NOTARIUSZ LESZEK KOWALCZYK - KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGROWIE, UL. MICKIEWICZA 6 - ZMIENIONO PAR. 9 I PAR. 10 UMOWY 07.02.2007 R. - REPERTORIUM A NR 650/07 - NOTARIUSZ LESZEK KOWALCZYK - KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGROWIE, UL.MICKIEWICZA 6 - ZMIENIONO PAR. 10 UMOWY.2007-02-21 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23 LISTOPADA 2007 ROKU REPERTORIUM A NR 10446/2007, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ TROSZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH -ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY.2008-06-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 SIERPNIA 2009 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ TROSZKIEWICZ W SIEDLCACH ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 20, PAR. 212009-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWIESKA2006-12-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WŁADYSŁAW2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4015500,00 ZŁ2008-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWIESKA2006-12-12 do dziś
2. ImionaTERESA WIKTORIA2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3987500,00 ZŁ2008-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8005000,00 ZŁ2008-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110955000,00 ZŁ2007-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWIESKA2006-12-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WŁADYSŁAW2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-11-09 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-09 do dziś
330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-11-09 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-09 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-09 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-11-09 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-11-09 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007-31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-01 do dziś
2data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008-31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
3data złożenia 31.05.2010 okres OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-14 do dziś
4data złożenia 04.05.1011 okres 20102011-06-07 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
6data złożenia 15.05.2013 okres 01 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-05-22 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
10data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
12data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
14data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2008-31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-14 do dziś
31 STYCZNIA 2010-31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
501 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-05-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007-31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-01 do dziś
21 STYCZNIA 2008-31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-14 do dziś
41 STYCZNIA 2010-31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
601 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-05-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007-31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-01 do dziś
21 STYCZNIA 2008-31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-14 do dziś
41 STYCZNIA 2010-31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
601 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-05-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów