A AND BRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000268872
Numer REGON: 140786800
Numer NIP: 9512201083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-01-22
Sygnatura akt[RDF/577969/24/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140786800 NIP 95122010832007-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA AND BRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZKLARNIOWA nr domu 22C kod pocztowy 03-046 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DN. 20.11.2006 R.2006-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM2006-11-30 do dziś
2. ImionaCHI YUEN2006-11-30 do dziś
CHI YUEN2010-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2011-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM2006-11-30 do dziś
2. ImionaCHI YUEN2006-11-30 do dziś
CHI YUEN2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-11-30 do dziś
251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-11-30 do dziś
351 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-11-30 do dziś
451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-11-30 do dziś
552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-30 do dziś
652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-30 do dziś
752 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-11-30 do dziś
852 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-30 do dziś
952 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-11-30 do dziś
1052 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-11-30 do dziś
1152 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-11-30 do dziś
1245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-11-30 do dziś
1355 10 Z HOTELE2006-11-30 do dziś
1455 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2006-11-30 do dziś
1555 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-11-30 do dziś
1655 40 Z BARY2006-11-30 do dziś
1755 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-11-30 do dziś
1860 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-11-30 do dziś
1961 10 B TRANSPORT WODNY PRZYBRZEŻNY2006-11-30 do dziś
2061 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY2006-11-30 do dziś
2163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-11-30 do dziś
2263 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-11-30 do dziś
2345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-11-30 do dziś
2463 22 D DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-30 do dziś
2563 23 D DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-30 do dziś
2663 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-11-30 do dziś
2763 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2006-11-30 do dziś
2864 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2006-11-30 do dziś
2974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-30 do dziś
3045 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-11-30 do dziś
3145 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-11-30 do dziś
3251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-11-30 do dziś
3351 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-11-30 do dziś
3451 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-11-30 do dziś
3551 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.02.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-03-26 do dziś
2data złożenia 22.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-26 do dziś
3data złożenia 28.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
4data złożenia 21.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-20 do dziś
5data złożenia 14.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
6data złożenia 07.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
7data złożenia 23.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
8data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
10data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
11data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
12data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
13data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
14data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
15data złożenia 22.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072010-03-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-03-26 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-12-20 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072010-03-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-03-26 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-12-20 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów