TANMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000268830
Numer REGON: 340250653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-09-18
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/8924/23/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość ŚLESIN2006-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLESIN ulica KAZIŃSKA nr domu 15 kod pocztowy 89-121 poczta ŚLESIN kraj POLSKA 2006-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.11.2006 R. NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9/1 REPERTORIUM A NUMER 6667/20062006-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻAWSKI2006-11-30 do dziś
2. ImionaZENON MARIAN2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.900 PLN2006-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT 2) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻAWSKA2018-07-23 do dziś
2. ImionaHELENA2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZIERŻAWSKI2006-11-30 do dziś
2. ImionaZENON MARIAN2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-11-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE OGRODNICTWO I WARZYWNICTWO2006-11-30 do dziś
217 WŁÓKIENNICTWO2006-11-30 do dziś
352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-11-30 do dziś
452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2006-11-30 do dziś
552 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-11-30 do dziś
652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-11-30 do dziś
752 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2006-11-30 do dziś
852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-11-30 do dziś
952 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-11-30 do dziś
1052 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-11-30 do dziś
1152 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-11-30 do dziś
1252 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-11-30 do dziś
1318 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-11-30 do dziś
1452 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2006-11-30 do dziś
1552 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-11-30 do dziś
1652 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-11-30 do dziś
1752 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-11-30 do dziś
1855 10 Z HOTELE2006-11-30 do dziś
1955 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2006-11-30 do dziś
2055 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-11-30 do dziś
2155 40 Z BARY2006-11-30 do dziś
2255 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-11-30 do dziś
2360 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2006-11-30 do dziś
2419 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2006-11-30 do dziś
2560 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2006-11-30 do dziś
2660 21 C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY2006-11-30 do dziś
2760 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2006-11-30 do dziś
2860 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2006-11-30 do dziś
2960 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-11-30 do dziś
3061 TRANSPORT WODNY2006-11-30 do dziś
3162 TRANSPORT LOTNICZY2006-11-30 do dziś
3263 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-11-30 do dziś
3363 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2006-11-30 do dziś
3463 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-11-30 do dziś
3520 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI) PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-11-30 do dziś
3663 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2006-11-30 do dziś
3764 20 TELEKOMUNIKACJA2006-11-30 do dziś
3865 21 Z LEASING FINANSOWY2006-11-30 do dziś
3970 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-30 do dziś
4070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-30 do dziś
4170 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2006-11-30 do dziś
4271 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-11-30 do dziś
4371 2 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU2006-11-30 do dziś
4471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-11-30 do dziś
4571 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-11-30 do dziś
4621 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2006-11-30 do dziś
4772 INFORMATYKA2006-11-30 do dziś
4873 DZIAŁALNOŚĆ -BADAWCZO ROZWOJOWA2006-11-30 do dziś
4974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-11-30 do dziś
5074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-11-30 do dziś
5174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-30 do dziś
5274 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2006-11-30 do dziś
5374 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-11-30 do dziś
5474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-11-30 do dziś
5574 40 Z REKLAMA2006-11-30 do dziś
5674 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-11-30 do dziś
5722 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2006-11-30 do dziś
5874 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2006-11-30 do dziś
5974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-11-30 do dziś
6074 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-11-30 do dziś
6174 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-11-30 do dziś
6274 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-11-30 do dziś
6374 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-11-30 do dziś
6474 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-30 do dziś
6580 41 Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY2006-11-30 do dziś
6680 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2006-11-30 do dziś
6780 42 B DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PROWADZONA W FORMACH POZASZKOLNYCH2006-11-30 do dziś
6822 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2006-11-30 do dziś
6990 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-11-30 do dziś
7092 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2006-11-30 do dziś
7192 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2006-11-30 do dziś
7292 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2006-11-30 do dziś
7392 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2006-11-30 do dziś
7492 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2006-11-30 do dziś
7592 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2006-11-30 do dziś
7693 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2006-11-30 do dziś
7793 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2006-11-30 do dziś
7893 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-11-30 do dziś
7922 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-11-30 do dziś
8023 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH2006-11-30 do dziś
8124 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-11-30 do dziś
8225 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-11-30 do dziś
8301 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2006-11-30 do dziś
8426 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2006-11-30 do dziś
8526 2 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2006-11-30 do dziś
8626 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH2006-11-30 do dziś
8726 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2006-11-30 do dziś
8826 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU2006-11-30 do dziś
8926 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2006-11-30 do dziś
9026 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2006-11-30 do dziś
9126 81 Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH WYROBÓW ŚCIERNYCH2006-11-30 do dziś
9226 82 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2006-11-30 do dziś
9327 10 Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA2006-11-30 do dziś
9401 3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2006-11-30 do dziś
9527 2 PRODUKCJA RUR2006-11-30 do dziś
9627 31 Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PROFILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2006-11-30 do dziś
9727 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2006-11-30 do dziś
9827 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2006-11-30 do dziś
9927 34 Z PRODUKCJA DRUTÓW2006-11-30 do dziś
10027 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH2006-11-30 do dziś
10127 5 ODLEWNICTWO METALI2006-11-30 do dziś
10228 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2006-11-30 do dziś
10328 2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2006-11-30 do dziś
10428 30 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2006-11-30 do dziś
10501 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2006-11-30 do dziś
10628 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-11-30 do dziś
10728 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-11-30 do dziś
10828 6 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2006-11-30 do dziś
10928 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-11-30 do dziś
11029 1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2006-11-30 do dziś
11129 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2006-11-30 do dziś
11229 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2006-11-30 do dziś
11329 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2006-11-30 do dziś
11429 51 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2006-11-30 do dziś
11529 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2006-11-30 do dziś
11614 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA2006-11-30 do dziś
11729 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2006-11-30 do dziś
11829 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2006-11-30 do dziś
11929 54 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2006-11-30 do dziś
12029 55 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2006-11-30 do dziś
12129 71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2006-11-30 do dziś
12229 72 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2006-11-30 do dziś
12330 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2006-11-30 do dziś
12431 10 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2006-11-30 do dziś
12531 2 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-11-30 do dziś
12631 30 Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW2006-11-30 do dziś
12714 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY2006-11-30 do dziś
12831 40 Z PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH2006-11-30 do dziś
12931 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2006-11-30 do dziś
13031 61 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW2006-11-30 do dziś
13131 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2006-11-30 do dziś
13231 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2006-11-30 do dziś
13332 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-11-30 do dziś
13433 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH2006-11-30 do dziś
13533 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2006-11-30 do dziś
13633 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-11-30 do dziś
13733 40 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2006-11-30 do dziś
13814 3 WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2006-11-30 do dziś
13934 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2006-11-30 do dziś
14035 1 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI2006-11-30 do dziś
14136 1 PRODUKCJA MEBLI2006-11-30 do dziś
14236 2 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2006-11-30 do dziś
14336 30 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-11-30 do dziś
14436 40 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2006-11-30 do dziś
14536 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2006-11-30 do dziś
14636 61 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII2006-11-30 do dziś
14737 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-11-30 do dziś
14840 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2006-11-30 do dziś
14914 40 Z PRODUKCJA SOLI2006-11-30 do dziś
15045 BUDOWNICTWO2006-11-30 do dziś
15150 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-11-30 do dziś
15251 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2006-11-30 do dziś
15351 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2006-11-30 do dziś
15451 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2006-11-30 do dziś
15551 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-11-30 do dziś
15651 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-11-30 do dziś
15751 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-11-30 do dziś
15851 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-30 do dziś
15951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-11-30 do dziś
16015 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2006-11-30 do dziś
16151 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-11-30 do dziś
16251 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-11-30 do dziś
16351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-11-30 do dziś
16451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-11-30 do dziś
16551 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-11-30 do dziś
16652 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-30 do dziś
16752 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-30 do dziś
16852 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-11-30 do dziś
16952 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-11-30 do dziś
17052 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 20082013-09-26 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 20092013-09-26 do dziś
3data złożenia 05.07.2013 okres 20102013-09-26 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 20112013-09-26 do dziś
5data złożenia 05.07.2013 okres 20122013-09-26 do dziś
6data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
7data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
8data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-27 do dziś
9data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
10data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
11data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-12 do dziś
12data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
13data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
14data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
15data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062013-09-26 do dziś
220072013-09-26 do dziś
320092013-09-26 do dziś
420102013-09-26 do dziś
520112013-09-26 do dziś
620122013-09-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062013-09-26 do dziś
220072013-09-26 do dziś
320082013-09-26 do dziś
420092013-09-26 do dziś
520102013-09-26 do dziś
620112013-09-26 do dziś
720122013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-09-082023-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów