„TALENT EXACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000268644
Numer REGON: 140852039
Numer NIP: 5213424488
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-04-29
Sygnatura akt[RDF/599315/24/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140852039 NIP 52134244882008-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALENT EXACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2008-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 29 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-806 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@TALENTEXACT.PL2012-01-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALENTEXACT.PL2012-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 LISTOPADA 2006 ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, ROBERT DOR I ANDRZEJ MICOREK -KANCELARIA NOTARIALNA S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 7504/20062006-11-29 do dziś
207.12.2007, REPERTORIUM A NR 10006/2007, ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ROBERT DOR -NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWY ŚWIAT 53; ZMIANA § 2, § 32008-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKA2015-09-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71500 ZŁ2015-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego72000,00 ZŁ2012-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKA2013-01-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2013-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBASAJ2023-03-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2023-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-03-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-22 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-09-22 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-22 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-09-22 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-22 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2008 okres 17.11.2006 -31.12.20072008-07-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
3data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
4data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
5data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
6data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
11data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
12data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
15data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
16data złożenia 12.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-12 do dziś
17data złożenia 29.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.11.2006 -31.12.20072008-07-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.11.2006 -31.12.20072008-07-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów