„EWIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000268495
Numer REGON: 140124570
Numer NIP: 5213338493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2006-11-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36967/6/107]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POWSIŃSKA nr domu 106 kod pocztowy 02-903 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2006 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ DĘBSKĄ-GRELUS W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 4194/20062006-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEJNER CHABORA2006-11-27 do dziś
2. ImionaEWA JULIA2006-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2006-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2006-11-27 do dziś
2. ImionaKAMIL MAREK2006-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2006-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2006-11-27 do dziś
2. ImionaKAMIL MAREK2006-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABORA2006-11-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ERYK2006-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-11-27 do dziś
222 23 Z INTROLIGATORSTWO2006-11-27 do dziś
352 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-11-27 do dziś
452 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-11-27 do dziś
552 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-11-27 do dziś
652 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
752 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2006-11-27 do dziś
852 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
955 10 Z HOTELE2006-11-27 do dziś
1055 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2006-11-27 do dziś
1155 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-11-27 do dziś
1255 30 A RESTAURACJE2006-11-27 do dziś
1322 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2006-11-27 do dziś
1455 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-11-27 do dziś
1555 40 Z BARY2006-11-27 do dziś
1655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2006-11-27 do dziś
1764 20 C TRANSMISJA DANYCH2006-11-27 do dziś
1864 20 D RADIOKOMUNIKACJA2006-11-27 do dziś
1964 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2006-11-27 do dziś
2071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-11-27 do dziś
2171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-11-27 do dziś
2272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-11-27 do dziś
2372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-11-27 do dziś
2422 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2006-11-27 do dziś
2572 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-11-27 do dziś
2672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-11-27 do dziś
2772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-11-27 do dziś
2872 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-11-27 do dziś
2972 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-11-27 do dziś
3074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-11-27 do dziś
3174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-27 do dziś
3274 40 Z REKLAMA2006-11-27 do dziś
3374 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-27 do dziś
3474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
3522 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-11-27 do dziś
3674 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-11-27 do dziś
3722 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2006-11-27 do dziś
3822 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-11-27 do dziś
3929 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
4029 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2006-11-27 do dziś
4129 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2006-11-27 do dziś
4229 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2006-11-27 do dziś
4302 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2006-11-27 do dziś
4429 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
4529 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2006-11-27 do dziś
4630 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2006-11-27 do dziś
4731 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
4832 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2006-11-27 do dziś
4932 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-11-27 do dziś
5033 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2006-11-27 do dziś
5133 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2006-11-27 do dziś
5233 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-11-27 do dziś
5337 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-11-27 do dziś
5402 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2006-11-27 do dziś
5537 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-11-27 do dziś
5645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-11-27 do dziś
5745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-11-27 do dziś
5845 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-11-27 do dziś
5945 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-11-27 do dziś
6045 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-11-27 do dziś
6150 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-11-27 do dziś
6250 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2006-11-27 do dziś
6350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-11-27 do dziś
6450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-11-27 do dziś
6522 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2006-11-27 do dziś
6650 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2006-11-27 do dziś
6750 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-11-27 do dziś
6851 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2006-11-27 do dziś
6951 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2006-11-27 do dziś
7051 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-11-27 do dziś
7151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2006-11-27 do dziś
7251 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-11-27 do dziś
7351 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2006-11-27 do dziś
7451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2006-11-27 do dziś
7551 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-27 do dziś
7622 12 Z WYDAWANIE GAZET2006-11-27 do dziś
7751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-11-27 do dziś
7851 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-11-27 do dziś
7951 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-11-27 do dziś
8051 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2006-11-27 do dziś
8151 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-27 do dziś
8251 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-11-27 do dziś
8351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-11-27 do dziś
8451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-11-27 do dziś
8551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-11-27 do dziś
8651 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2006-11-27 do dziś
8722 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2006-11-27 do dziś
8851 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-11-27 do dziś
8951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-11-27 do dziś
9051 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-11-27 do dziś
9151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-11-27 do dziś
9251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-11-27 do dziś
9351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-11-27 do dziś
9451 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-11-27 do dziś
9551 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-11-27 do dziś
9651 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2006-11-27 do dziś
9751 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2006-11-27 do dziś
9822 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-11-27 do dziś
9951 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2006-11-27 do dziś
10051 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-11-27 do dziś
10152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-27 do dziś
10252 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-27 do dziś
10352 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2006-11-27 do dziś
10452 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2006-11-27 do dziś
10552 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-11-27 do dziś
10652 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2006-11-27 do dziś
10752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2006-11-27 do dziś
10852 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-27 do dziś
10922 21 Z DRUKOWANIE GAZET2006-11-27 do dziś
11052 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-27 do dziś
11152 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
11252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2006-11-27 do dziś
11352 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2006-11-27 do dziś
11452 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-11-27 do dziś
11552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-11-27 do dziś
11652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-11-27 do dziś
11752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-11-27 do dziś
11852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
11952 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-11-27 do dziś
12022 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
12152 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-11-27 do dziś
12252 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2006-11-27 do dziś
12352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-11-27 do dziś
12452 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-11-27 do dziś
12552 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2006-11-27 do dziś
12652 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-11-27 do dziś
12752 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-11-27 do dziś
12852 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-11-27 do dziś
12952 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2006-11-27 do dziś
13052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów