SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KONICZYNKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000268456
Numer REGON: 870264343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-04-02
Sygnatura akt[RDF/374640/22/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-11-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP8702643432006-11-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KONICZYNKA”2006-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 587 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU2006-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUTA miejscowość MEŁNO2006-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość MEŁNO kod pocztowy 86-330 poczta MEŁNO kraj POLSKA 2006-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1994 R., ZMIENIONY W DNIU 19.09.1994 R. W § 39 PKT 3, A W § 9 DODANO PKT 6.2006-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA2006-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATUSZEWSKA2020-04-29 do dziś
2. ImionaHANNA PATRYCJA2020-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-29 do dziś
21. NazwiskoGOSZKIEWICZ2020-04-29 do dziś
2. ImionaBOŻENA TERESA2020-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-29 do dziś
31. NazwiskoCZAJKA2018-09-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ EDWARD2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-13 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2020-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIONTEK2016-01-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BENEDYKT2016-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOL2011-07-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLIT2011-07-18 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2011-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-16 do dziś
2data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
3data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009-R.-31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
4data złożenia 18.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-21 do dziś
5data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
6data złożenia 09.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-18 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
9data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
14data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
301.01.2009-R.-31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-04-21 do dziś
501.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
301.01.2009-R.-31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-04-21 do dziś
501.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów