BUDO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000267720
Numer REGON: 300434404
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261248/20/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 69721976192007-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2006-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica MODRZEWIOWA nr domu 29 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2006 R., NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 2509/2006.2006-11-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.12.2009 R., REP. A NR 5935/2009, NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, -ZMIANA § 72010-01-20 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.04.2013 R., REP. A NR 1249/2013, NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2013-05-14 do dziś
410.06.2016R., REP. A NR 1933/2016, NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO §7. 13.06.2016R., REP. A NR 1969/2016, NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO §2.2016-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-11-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-11-15 do dziś
2. ImionaANETA MARIANNA2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2006-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-11-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKACZMAREK2016-07-12 do dziś
2. ImionaANETA MARIANNA2016-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2016-07-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-20 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-20 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-20 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-20 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-20 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-20 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-01-20 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-05-14 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-05-14 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2007 okres 01.12.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
2data złożenia 20.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
3data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-03 do dziś
4data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
5data złożenia 02.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
6data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
7data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
8data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
9data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
10data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
11data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
12data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
13data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-03 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-03 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów