„INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000267482
Numer REGON: 140756821
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2019-01-28
Sygnatura akt[RDF/953610/19/833]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2006-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica NIEZAPOMINAJKI nr domu 9 kod pocztowy 05-802 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10.10.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM MARZENĄ GAWRYŚ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 410/2006.2006-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2006-11-15 do dziś
2. ImionaEDYTA WIESŁAWA2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMUDCZYŃSKI2016-12-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 01 A GOSPODARKA LEŚNA2006-11-15 do dziś
228 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-11-15 do dziś
351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-11-15 do dziś
460 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-11-15 do dziś
560 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-11-15 do dziś
660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-11-15 do dziś
770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-15 do dziś
870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-15 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-15 do dziś
1070 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-11-15 do dziś
1170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-11-15 do dziś
1273 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2006-11-15 do dziś
1328 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-11-15 do dziś
1473 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2006-11-15 do dziś
1573 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI2006-11-15 do dziś
1673 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2006-11-15 do dziś
1773 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2006-11-15 do dziś
1873 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2006-11-15 do dziś
1973 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2006-11-15 do dziś
2073 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2006-11-15 do dziś
2173 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2006-11-15 do dziś
2273 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2006-11-15 do dziś
2373 20 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA I TEOLOGII2006-11-15 do dziś
2428 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-11-15 do dziś
2573 20 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA2006-11-15 do dziś
2673 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2006-11-15 do dziś
2773 20 F PRACE BADAWCZO-TECHNICZNE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII2006-11-15 do dziś
2873 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH2006-11-15 do dziś
2973 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2006-11-15 do dziś
3073 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH.2006-11-15 do dziś
3174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-11-15 do dziś
3274 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2006-11-15 do dziś
3374 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2006-11-15 do dziś
3474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-11-15 do dziś
3528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-11-15 do dziś
3674 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-15 do dziś
3774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-15 do dziś
3890 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-11-15 do dziś
3990 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2006-11-15 do dziś
4090 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2006-11-15 do dziś
4190 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2006-11-15 do dziś
4237 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-11-15 do dziś
4337 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-11-15 do dziś
4445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-11-15 do dziś
4545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2006-11-15 do dziś
4645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-11-15 do dziś
4745 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2006-11-15 do dziś
4802 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2006-11-15 do dziś
4945 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-11-15 do dziś
5045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-11-15 do dziś
5145 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-11-15 do dziś
5245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-11-15 do dziś
5345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-11-15 do dziś
5445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-11-15 do dziś
5545 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-11-15 do dziś
5645 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-11-15 do dziś
5745 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2006-11-15 do dziś
5845 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-11-15 do dziś
5902 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2006-11-15 do dziś
6045 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-11-15 do dziś
6145 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-11-15 do dziś
6245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-11-15 do dziś
6345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-11-15 do dziś
6445 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-11-15 do dziś
6545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-11-15 do dziś
6645 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-11-15 do dziś
6745 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-11-15 do dziś
6845 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-11-15 do dziś
6945 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-11-15 do dziś
7014 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2006-11-15 do dziś
7145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-11-15 do dziś
7245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-11-15 do dziś
7345 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-11-15 do dziś
7445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-11-15 do dziś
7545 41 Z TYNKOWANIE2006-11-15 do dziś
7645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-11-15 do dziś
7745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-11-15 do dziś
7845 43 B SZTUKATORSTWO2006-11-15 do dziś
7945 44 A MALOWANIE2006-11-15 do dziś
8045 44 B SZKLENIE2006-11-15 do dziś
8114 22 Z WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2006-11-15 do dziś
8245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-11-15 do dziś
8345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-11-15 do dziś
8451 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2006-11-15 do dziś
8551 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU2006-11-15 do dziś
8651 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-11-15 do dziś
8751 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2006-11-15 do dziś
8851 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-11-15 do dziś
8951 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2006-11-15 do dziś
9051 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2006-11-15 do dziś
9151 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2006-11-15 do dziś
9226 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2006-11-15 do dziś
9351 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-11-15 do dziś
9451 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-11-15 do dziś
9551 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-11-15 do dziś
9651 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-15 do dziś
9751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-15 do dziś
9851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-11-15 do dziś
9951 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2006-11-15 do dziś
10051 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2006-11-15 do dziś
10151 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-11-15 do dziś
10251 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2006-11-15 do dziś
10326 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2006-11-15 do dziś
10451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2006-11-15 do dziś
10551 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-15 do dziś
10651 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-11-15 do dziś
10751 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-11-15 do dziś
10851 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-11-15 do dziś
10951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2006-11-15 do dziś
11051 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-11-15 do dziś
11151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-11-15 do dziś
11251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-11-15 do dziś
11351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-11-15 do dziś
11426 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2006-11-15 do dziś
11551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-11-15 do dziś
11651 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2006-11-15 do dziś
11751 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2006-11-15 do dziś
11851 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-11-15 do dziś
11951 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2006-11-15 do dziś
12051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2006-11-15 do dziś
12151 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2006-11-15 do dziś
12251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-11-15 do dziś
12351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-11-15 do dziś
12451 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-11-15 do dziś
12528 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-11-15 do dziś
12651 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-11-15 do dziś
12751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-11-15 do dziś
12851 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2006-11-15 do dziś
12951 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2006-11-15 do dziś
13051 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2006-11-15 do dziś
13151 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-11-15 do dziś
13251 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-11-15 do dziś
13351 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2006-11-15 do dziś
13451 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2006-11-15 do dziś
13551 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2006-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-07-30 do dziś
2data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-07-30 do dziś
3data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-07-30 do dziś
4data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.01.20122019-01-28 do dziś
5data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-28 do dziś
6data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-28 do dziś
7data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-28 do dziś
8data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-28 do dziś
9data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-28 do dziś
10data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-28 do dziś
11data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-28 do dziś
12data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-28 do dziś
13data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-28 do dziś
14data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-28 do dziś
15data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092013-07-30 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-07-30 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-07-30 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-01 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-01 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-01 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092013-07-30 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-07-30 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów