SPEDYCJA OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000267435
Numer REGON: 910207449
Numer NIP: 8921441795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[RDF/327692/21/276]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 910207449 NIP 89214417952012-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPEDYCJA OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 955 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY2006-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina UJAZD miejscowość UJAZD2020-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość UJAZD ulica UL. ANTOLIN nr domu 24 kod pocztowy 97-558 poczta UJAZD kraj POLSKA 2020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 23.11.1994 R. REP A NR 18429/1994 NOTARIUSZ IWONA WALTER KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MORAWSKI NOTARIUSZ, IWONA WALTER NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WE WŁOCŁAWKU. W DNIU 01.09.2006 R. REP A NR 3604/2006 NOTARIUSZ RYSZARD ŁAGOCKI KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOWIE ZMIENIONO § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9 § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 UMOWY SPÓŁKI W DNIU 25.10.2006 R., REP A NR 4499/2006 NOTARIUSZ RYSZARD ŁAGOCKI KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOWIE ZMIENIONO § 4, § 21 UMOWY SPÓŁKI.2006-11-09 do dziś
213.05.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 2068/2010; RYSZARD ŁAGOCKI; KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOWIE ZMIANA § 3, § 8 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2010-07-14 do dziś
311 CZERWCA 2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 2935/2012, NOTARIUSZ MAGDALENA CEMEL, KANCELARIA NOTARIALNA UL. TKACKA 4, TOMASZÓW MAZ. ZMIENIONO PAR. 3 ORAZ PAR. 8 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2012-10-11 do dziś
4AKT NOT. Z DNIA 04.10.2019 R., NOT. MAREK BOCIAN, KN W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP.A NR 2557/2019- PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI AKT NOT. Z DNIA 07.07.2020 R., NOT. MAREK BOCIAN, KN W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP A NR 1732/2020- ZMIANA § 3 UMOWY2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALSKA2020-07-16 do dziś
2. ImionaŁUCJA LIDIA2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALSKA2020-07-16 do dziś
2. ImionaŁUCJA LIDIA2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaARTUR TADEUSZ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-07-16 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-07-16 do dziś
346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-07-16 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-07-16 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-07-16 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-07-16 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2007 okres 2006 R.2007-09-19 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
4data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
5data złożenia 07.01.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-28 do dziś
6data złożenia 07.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-28 do dziś
7data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
8data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-23 do dziś
9data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-23 do dziś
10data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-23 do dziś
11data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-23 do dziś
12data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
13data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-09-19 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-28 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-09-19 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-28 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów