TURAWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000267344
Numer REGON: 140769893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27877/22/381]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140769893 NIP 52725256822007-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTURAWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina TURAWA miejscowość ZAWADA2022-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADA ulica UL. DĘBOWA nr domu 1 kod pocztowy 46-022 poczta ZAWADA kraj POLSKA 2022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02-11-2006 R. ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA DĄBROWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAGDALENY WITKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A 13958/2006.2006-11-08 do dziś
219.06.2007 REP.3082/2007 NOTARIUSZ DARIUSZ KARCZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR NOTARIUSZ DARIUSZ KARCZMARCZYK S.C. UL. J.PIŁSUDSKIEGO 15/14 05-600 GRÓJEC § 2 PKT 1-22007-10-08 do dziś
328.04.2008 AKT NOTARIALNY REP. A NR 2658/2008; JOANNA DECZKOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. FILTROWEJ 68 LOK.3, 02-057 WARSZAWA ZMIANA: § 3 PKT 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2008-05-19 do dziś
49 STYCZNIA 2009 R., REP. A 127/2009, NOTARIUSZ MAREK PIASKA, KANCELARIA NOTARIALNA PIASKA, WARCHOŁ, WARCHOŁ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZPITALNEJ 8; ZMIENIONE USTĘPY: § 12 UST. 1 I 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2009-02-05 do dziś
531.07.2012, REP. A NR 4591/2012, AGNIESZKA KACPRZYCKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: § 52012-09-19 do dziś
612.12.2013 R., REP. A NR 4153/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE BEATA WASZKIEWICZ; UCHYLONO CAŁY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓLKI, PRZYJĘTO NOWY TEKST.2013-12-30 do dziś
711.08.2014, NR REP. 1210/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA BĄK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI NR 20 LOK. 1. ZMIANA PKT. 1.2. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2014-09-10 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 11.02.2015R. REP. A NR 477/2015, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ WASZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ BEATA WASZKIEWICZ PRZY UL. FRANCUSKIEJ 25 A LOK. 3, 03-906 WARSZAWA ZMIENIONO PKT 30.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-02-26 do dziś
931.05.2022, REP. A 3338/2022, NOTARIUSZ EWA BOROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA NALAZEK-BRONKOWSKA EWA BORON S.C. PRZY ULICY LWOWSKIEJ 7/5 W WARSZAWIE, ZMIANA § 1.3., § 8.1., §29.1.,§29.2., §36.4., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI; 14.03.2022, REP. A. 1588/2022, NOTARIUSZ EWA BOROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA NALAZEK-BRONKOWSKA EWA BORON S.C. PRZY ULICY LWOWSKIEJ 7/5 W WARSZAWIE, ZMIANA § 3, § 13.7, § 17.1, §17.2, §17.3; §17.4, §17.4.1., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRONGZOOM HOLDINGS LTD2022-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11000,00 ZŁ2022-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUMBIA MANAGEMENT LTD2022-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ2022-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2022-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIN2022-06-27 do dziś
2. ImionaANDRIY2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B2022-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLINSKYY2022-06-27 do dziś
2. ImionaDMYTRO2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHKOLNYK2022-04-11 do dziś
2. ImionaMAKSYM2022-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-26 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-26 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-26 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-26 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-26 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-26 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-26 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-26 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-26 do dziś
1081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.02.2009 okres 02.11.2006 -31.12.20072009-02-18 do dziś
2data złożenia 03.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
4data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2010 -31.03.20112012-07-09 do dziś
5data złożenia 12.10.2012 okres 01.04.2011-31.03.20122012-10-18 do dziś
6data złożenia 09.09.2013 okres 01.04.2012 - 31.03.20132013-10-07 do dziś
7data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-10 do dziś
8data złożenia 21.09.2115 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-06 do dziś
9data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.04.2015 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
13data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
201.04.2012 - 31.03.20132013-10-07 do dziś
3OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.11.2006 -31.12.20072009-02-18 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
401.01.2010 -31.03.20112012-07-09 do dziś
501.04.2011-31.03.20122012-10-18 do dziś
601.04.2012 - 31.03.20132013-10-07 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-10 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-06 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.11.2006 -31.12.20072009-02-18 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
401.01.2010 -31.03.20112012-07-09 do dziś
501.04.2011-31.03.20122012-10-18 do dziś
601.04.2012 - 31.03.20132013-10-07 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-10 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-06 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów