SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIELĘCIN”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000267340
Numer REGON: 210527590
Numer NIP: 5940007762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[RDF/486804/23/67]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP2105275902006-11-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIELĘCIN”2006-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 968 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA GORZÓW WIELKOPOLSKI2006-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina KRZĘCIN miejscowość MIELĘCIN2006-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZĘCIN kod pocztowy 73-231 poczta KRZĘCIN kraj POLSKA 2006-11-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMIELECIN5308@WP.PL2016-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.12.1995 R.2006-11-10 do dziś
26 CZERWCA 2009 R. - ZMIENIONO §§: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 OTRZYMUJĄ BRZMIENIE JAK W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 8/2009, - DODANO §§: 53, 54, 55, 56 O TREŚCI PODANEJ W ZAŁĄCZNIKU.2013-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2006-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŻUSZKO2021-10-26 do dziś
2. ImionaROBERT2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-26 do dziś
21. NazwiskoPROKOPIAK2008-12-08 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
31. NazwiskoFABISIAK2006-11-10 do dziś
2. ImionaJÓZEF2006-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPEK2021-10-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELCZAK2021-10-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELAR2019-08-08 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2021-10-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBOJĆ2021-10-26 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY2021-10-26 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-29 do dziś
235 30 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-04-29 do dziś
336 00 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2016-04-29 do dziś
437 00 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-04-29 do dziś
543 31 TYNKOWANIE2016-04-29 do dziś
643 34 MALOWANIE I SZKLENIE2016-04-29 do dziś
743 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-04-29 do dziś
881 21 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 2007 R.2008-09-11 do dziś
2data złożenia 02.08.2013 okres 2008 R.2013-11-21 do dziś
3data złożenia 02.08.2013 okres 2009 R.2013-11-21 do dziś
4data złożenia 02.08.2013 okres 2010 R.2013-11-21 do dziś
5data złożenia 02.08.2013 okres 2011 R.2013-11-21 do dziś
6data złożenia 02.08.2013 okres 2012 R.2013-11-21 do dziś
7data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-29 do dziś
8data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-08 do dziś
9data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-08 do dziś
10data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-08 do dziś
11data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
14data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
15data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-09-11 do dziś
22008 R.2013-11-21 do dziś
32009 R.2013-11-21 do dziś
42010 R.2013-11-21 do dziś
52011 R.2013-11-21 do dziś
62012 R.2013-11-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-09-11 do dziś
22008 R.2013-11-21 do dziś
32009 R.2013-11-21 do dziś
42010 R.2013-11-21 do dziś
52011 R.2013-11-21 do dziś
62012 R.2013-11-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów