BOUFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000266877
Numer REGON: 320280150
Numer NIP: 9552180588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348618/21/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320280150 NIP 95521805882011-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOUFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. RADOSNA nr domu 10 kod pocztowy 70-752 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-01-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOUFEN.PL2016-01-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOUFEN.PL2016-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DN. 23.10.2006 R. PRZED ANDRZEJEM MILCZANOWSKIM NOTARIUSZEM KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE REPERTORIUM A NUMER 6547/20062006-10-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 STYCZNIA 2011, REP. A NR 145/2011, NOTARIUSZ KRYSTYNA BRETHERTON, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO: § 5 PKT 1, § 12 PKT 4, § 182011-03-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 KWIETNIA 2016 R., REPERTORIUM A NR 1129/2016, NOTARIUSZ KRYSTYNA KUBAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §2 UST.1, UST.2, §5 UST.1.2016-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŚCIAK2006-10-31 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW STANISŁAW2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500,00 ZŁ2011-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŚCIAK2011-03-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ŁUKASZ2011-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ2011-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŚCIAK2011-03-08 do dziś
2. ImionaJACEK2011-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2011-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2011-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŚCIAK2011-03-08 do dziś
2. ImionaJACEK2011-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2011-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŚCIAK2006-10-31 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW STANISŁAW2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-03-08 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-08 do dziś
329 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-03-08 do dziś
433 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-03-08 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-08 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-08 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-03-08 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-03-08 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-03-08 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 1 GRUDNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-03 do dziś
4data złożenia 21.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
5data złożenia 02.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-24 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-09 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8data złożenia 29.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
10data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
11data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
12data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
14data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 GRUDNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-03 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-24 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 GRUDNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-03 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-24 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów