„ARTIMEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000266614
Numer REGON: 340246864
Numer NIP: 5542721164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261647/20/312]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIMEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. POD BLANKAMI nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 85-034 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2006 R., NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 2203/2006 11.10.2006 R., NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 4475/2006 -ZMIANA § 2 I 13 19.10.2006 R., NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 4584/2006 ZMIANA § 22006-10-26 do dziś
210.06.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 1591/2019, NOTARIUSZ ANNA BARTKOWIAK - DUNAJ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL DŁUGA 32, 85-034 BYDGOSZCZ ZMIANA:§5; §13 UST.1; §162019-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJAN2018-11-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ2018-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHINC2018-11-20 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ2018-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJAN2018-11-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ2018-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJAN2018-11-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-11-29 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-11-29 do dziś
325 71 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2019-11-29 do dziś
428 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2019-11-29 do dziś
528 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2019-11-29 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-11-29 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-11-29 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-29 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-28 do dziś
2data złożenia 30.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-15 do dziś
3data złożenia 15.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-02-04 do dziś
4data złożenia 22.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-23 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
6data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
7data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
8data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
10data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-02-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-02-04 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-12-23 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.10.2006 -31.12.20062008-10-28 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-10-28 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-02-15 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-02-04 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-12-23 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów