A.M.P. WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000265865
Numer REGON: 140775184
Numer NIP: 8222212882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522733/23/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140775184 NIP 82222128822009-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.P. WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina DĘBE WIELKIE miejscowość CHOSZCZÓWKA DĘBSKA2022-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOSZCZÓWKA DĘBSKA nr domu 8C kod pocztowy 05-311 poczta DĘBE WIELKIE kraj POLSKA 2022-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2006 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA PASZKOWSKA-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 7130/20062006-10-17 do dziś
216 GRUDNIA 2021 ROKU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PASZKOWSKA-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 11699/2021, ZMIANA § 3, § 7, § 8 UST. 1, § 9, § 15 POPRZEZ DODANIE UST. 3, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2022-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2006-10-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WACŁAW2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 369000 ZŁ2011-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2006-10-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15500 ZŁ2011-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2006-10-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15500 ZŁ2011-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2011-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2006-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2006-10-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WACŁAW2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2006-10-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2006-10-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-02-01 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-01 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-02-01 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-02-01 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-02-01 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-27 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-27 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-27 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2008 okres 20072008-04-02 do dziś
2data złożenia 29.04.2009 okres ZA 2008 R.2009-05-05 do dziś
3data złożenia 18.03.2011 okres 2010 R.2011-03-30 do dziś
4data złożenia 22.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
5data złożenia 19.03.2012 okres 20112012-03-26 do dziś
6data złożenia 21.03.2013 okres 2012 R.2013-03-27 do dziś
7data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
8data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
9data złożenia 05.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
10data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
15data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
16data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-04-02 do dziś
2ZA 2008 R.2009-05-05 do dziś
32010 R.2011-03-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
520112012-03-26 do dziś
62012 R.2013-03-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-04-02 do dziś
2ZA 2008 R.2009-05-05 do dziś
32010 R.2011-03-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
520112012-03-26 do dziś
62012 R.2013-03-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów