„EWROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000265779
Numer REGON: 280143886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[RDF/226016/20/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina KOLNO miejscowość LUTRY2006-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUTRY nr domu 101 kod pocztowy 11-311 poczta KOLNO kraj POLSKA 2006-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2006 R., NOTARIUSZ BEATA ROSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2148/2006 05.10.2006 R., NOTARIUSZ BEATA ROSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2911/2006 ZMIENIONO: W § 15 UST. 4, NADANO NOWĄ NUMERACJĘ §§ OD 14-34, SKREŚLONO § 132006-10-16 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.05.2008 R., REP. A NR 1805/2008, NOTARIUSZ PAWEŁ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU ZMIENIONO: § 7, § 19.1 ORAZ § 21.5.2008-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0924838862006-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000077932 2006-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁ2006-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DLA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES LUB DWÓCH PROKURENTÓW A GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĘDZICKI2014-12-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANIUK2014-07-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZUK2006-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2006-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJARZĘBOWSKI2006-10-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2006-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM2019-07-16 do dziś
21. NazwiskoKRÓLIKOWSKA2010-06-04 do dziś
2. ImionaANETA EWELINA2010-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM2019-07-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-18 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-06-18 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-06-18 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-06-18 do dziś
546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2008-06-18 do dziś
610 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2008-06-18 do dziś
720 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2008-06-18 do dziś
846 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-26 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2008 okres 15.09.2006-31.12.2007 R.2008-04-15 do dziś
2data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-07-15 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-07-26 do dziś
5data złożenia 29.06.2012 okres 2011 R.2012-07-18 do dziś
6data złożenia 01.07.2013 okres 2012 R.2013-09-02 do dziś
7data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-26 do dziś
9data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
12data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
13data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.09.2006-31.12.2007 R.2008-04-15 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
32009 R.2010-07-15 do dziś
42010 R.2011-07-26 do dziś
52011 R.2012-07-18 do dziś
62012 R.2013-09-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.09.2006-31.12.2007 R.2008-04-15 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
32009 R.2010-07-15 do dziś
42010 R.2011-07-26 do dziś
52011 R.2012-07-18 do dziś
62012 R.2013-09-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów