„BUMET - TARTAK KLĘPINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000265693
Numer REGON: 080135255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277482/21/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMET -TARTAK KLĘPINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI miejscowość KLĘPINA2006-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KLĘPINA ulica LUBUSKA nr domu 36 kod pocztowy 66-010 poczta NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI kraj POLSKA 2006-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2006 R., NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REP. A NR 6085/20062006-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUĆ2006-10-12 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2006-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2006-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2019-05-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKOWICZ2019-05-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2006-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2019-05-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKOWICZ2019-05-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUĆ2006-10-12 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2006-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-12 do dziś
2data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
3data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
4data złożenia 15.03.2011 okres 01.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-03-18 do dziś
5data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
6data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-06-21 do dziś
7data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
8data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
10data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
11data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
12data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
14data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
15data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-12 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
401.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-03-18 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
601.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-06-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-12 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
401.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-03-18 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
601.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-06-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów