BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000265452
Numer REGON: 120380047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/247953/20/843]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120380047 NIP 67623390652007-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2006-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 15 kod pocztowy 31-008 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.2006 R.KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ DOROTA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ, REPERTORIUM A NR 3461/2006 -UMOWA SPÓŁKI2006-10-10 do dziś
205.09.2007 R. -NOT. DORATA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. STAROWIŚLNA 22/2, REP. A NR 4008/2007 -ZMIANA § 6;2007-10-02 do dziś
32 LIPCA 2008 ROKU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6564/2008 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, UL. TARŁOWSKA 5/6, 31-102 KRAKÓW § 1 PKT 2; § 7 PKT 1 PPKT 1),2); § 13 PKT 1 PPKT 1),2)2008-09-11 do dziś
416.12.2009, REPERTORIUM A NR. 17584/2009, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY TARŁOWSKIEJ 5/6, 31-102 W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 1 PKT 2, § 7 PKT 1 PPKT 2, § 13 PKT 1 PPKT 2, § 6, DODANO: § 11 UST. 42010-03-22 do dziś
513.05.2011 ROK, REP. A NR 7527/2011, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KARMELICKIEJ 36/3 W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 62011-07-01 do dziś
607.02.2017R., REP.A NR 601/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA PACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 I § 16 UMOWY SPÓŁKI.2017-07-05 do dziś
717.12.2018 R. REP. A NR 7153/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 1, § 7, § 10 UST. 1, § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI UCHYLONO: § 17 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSKA2009-08-20 do dziś
2. ImionaANNA BERENIKA2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-08-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-08-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2006-10-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2008-09-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego64.000,00 ZŁ2008-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego32.000,00 ZŁ2008-09-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-09-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego64.000,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000264880 2006-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2006-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELICITY NOSTRA SCSP2019-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego32.000,00 ZŁ2019-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2009-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000264880 2006-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFILIPIAK2006-10-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2006-10-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-07-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-07-01 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-07-01 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-07-01 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-07-01 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-01 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-07-01 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-07-01 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-07-01 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 10.10.2006 -31.12.20072008-07-14 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
3data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
4data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
6data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
7data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.10.2006 -31.12.20072008-07-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów